นิพนธ์ แจงวุ่น ออกเอกสารสิทธิ์เกาะนุ้ยนอก ยันให้ต่างชาติถือที่ดิน ไม่ได้ขายชาติ

นิพนธ์ แจงยิบทุกข้อกล่าวหา เคลียร์ปมชะลอจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทาง ย้ำไม่มีนโยบายออกโฉนดบนที่ดินรัฐ ยันให้ต่างชาติถือที่ดิน กระตุ้นเศรษฐกิจ ไม่ได้ชายชาติ

 

เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 20 ก.ค.2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อเนื่องเป็นวันที่สอง นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ชี้แจงว่า ข้อมูลการอภิปรายครั้งนี้ มาจากการมโนคิดเองทั้งนั้น และยังข้อมูลเก่า รายชื่อที่ผู้อภิปรายกล่าวอ้างมาทั้งหมด ตนไม่เคยรู้จักส่วนตัว และขอให้ผู้อภิปรายรับผิดชอบ จึงขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น

นายนิพนธ์ ชี้แจงถึการไม่ชำระค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ของอบจ.สงขลา จำนวน 51 ล้านบาท โดยยืนยันไม่ได้ประวิงเวลา สาเหตุที่อบจ.สงขลาไม่จ่ายเงิน เนื่องจากการซื้อขายไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย เพราะมีการฮั้วประมูล

เมื่อไม่นานมานี้ อัยการสูงสุด (อสส.) มีคำสั่งไม่สั่งคดีอาญา ในคดีป.ป.ช.กล่าวหาตน เพราะมีข้อไม่สมบูรณ์ และมีคำสั่งคืนสำนวนให้ป.ป.ช.เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 65 และขณะนี้ได้ฟ้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งป.ป.ช.ที่ให้พ้นจากตำแหน่ง นายก อบจ.สงขลา และแม้จะมีผู้ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ตนขาดคุณสมบัติหรือไม่และขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว แต่ศาล มีคำสั่งว่าผู้ถูกร้อง คือ ตน ยังไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า กรณีการออกเอกสารสิทธิ์บนเกาะนุ้ยนอก จ.กระบี่ โดยมิชอบนั้น ได้สั่งการให้กรมที่ดินดำเนินการตามกฎหมายเคร่งครัด ทั้งทางวินัยและอาญาตั้งแต่เดือนธ.ค. 64 จึงยืนยันได้ว่าตนเองไม่ได้ละเลย กรมที่ดินตั้งคณะกรรมการสอบสวนและมีมติเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 12360 และมติให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 ราย ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของอ.ก.พ. ของกรมที่ดินเพื่อพิจารณาว่าอีกครั้ง

“ผมมีนโยบายมาตลอดว่า ถ้าที่ดินใดเป็นของรัฐ จะออกโฉนดให้ไม่ได้ แต่ถ้าไม่ได้เป็นที่ดินของรัฐและมีประชาชนเข้ามาทำกิน และปฏิบัติตามกฎหมาย ก็จะสำรวจและออกโฉนดที่ดินให้ เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและลดความเหลื่อมล้ำอย่างชัดเจน” รมช.มหาดไทย กล่าว

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ส่วนที่กล่าวหาว่า เหตุใดดำเนินการกรณีพิพาทที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ล่าช้ากว่ากรณีเพิกถอนที่ดิในเขตป่าไม้จ.ราชบุรีนั้น ยืนยันว่าถ้าที่ดินใดเป็นของรัฐจะไม่สามารถออกโฉนดได้ ที่ผ่านมาตนก็ระวังตลอดว่าจะต้องไม่ให้เป็นประเด็นทางการเมือง กรณีที่จ.ราชบุรี ที่เกี่ยวข้องกับมารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เมื่อปี 63 มีผู้ร้องไปที่กรมป่าไม้และแจ้งให้กรมที่ดินเพิกถอน กรมที่ดินมีคำสั่งเมื่อเดือนก.พ.64 ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ใช้เวลาตรวจสอบ 1 ปี และมีคำสั่งเพิกถอนเอกสารสิทธิ 59 แปลงในเขตป่าไม้ถาวร

สาเหตุที่ดำเนินการได้เพราะกรมป่าไม้เข้ามานำชี้ในพื้นที่ชัดเจน และใช้ดาวเทียมรังวัดที่ดิน ต่างจากกรณีเขากระโดง พบว่าเป็นการโต้แย้งในเรื่องแผนที่ท้ายที่ดิน กรมที่ดินขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมานำชี้ที่ดิน แต่การรถไฟฯ แจ้งว่าไม่ต้องนำชี้เพราะให้ใช้ตามแผนที่ท้ายฟ้อง ซึ่งเป็นพยานหลักฐานในคดี

สำหรับนโยบายการให้ต่างชาติถือครองที่ดิน ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดให้คนต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อปี 42 และมีกฎกระทวงมหาดไทย กำหนดเงื่อนไขว่าต้องมีเงินลงทุน 40 ล้านบาทและต้องลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และการถือครองที่ดินทำได้เฉพาะเพื่อการอยู่อาศัยไม่เกิน 1 ไร่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ใช้บังคับมาถึงปัจจุบันมีคนต่างชาติใช้สิทธิเพียง 10 ราย บางรายขายคืน บางรายได้สัญชาติไทยแล้ว จึงเหลือผู้มีสิทธิเพียง 8 รายเท่านั้นในปัจจุบั

วันนี้ปเราเจอวิกฤตโควิดและต้องการให้เกิดการลงทุนในประเทศ จึงแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อลดระยะเวลาการลงทุนเหลือเพียง 3 ปีเท่านั้น และกำหนดให้เฉพาะคน 4 กลุ่มเท่านั้น ได้แก่ 1.ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 2.ผู้มีความมั่งคั่งสูง 3.ผู้ต้องการทำงานในไทย และ 4.ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ กระทรวงมหาดไทยแก้ไขแค่ตรงนี้ที่เหลือเป็นไปตามกฎหมายเดิมทั้งหมด จึงไม่มีการขายชาติใดๆทั้งสิ้น