‘เลขาฯสมช.’ ชงแผน นายกฯ 4 ก.ค. แก้วิกฤตพลังงาน-อาหาร

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดแผนระยะสั้น เพื่อรับมือวิกฤตความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร ว่า จะนำเสนอต่อที่ประชุมสมช.วันที่ 4 กรกฎาคม โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน และมีหน่วยงานใน สมช.ทั้งหมด รวมทั้งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจร่วมหารือ ที่ผ่านมา สมช.ได้เรียกหน่วยงานมาประชุม 2 ครั้ง และเชิญภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานมาพูดคุย รับฟังปัญหา และให้ข้อเสนอแนะ สิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมคือการประเมินสถานการณ์ กำหนดแผนการเตรียมความพร้อม การเตรียมพร้อมแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องพลังงาน ซึ่งกระทบกับการขนส่ง กระทบเรื่องเงินเฟ้อ ทำให้ราคาสินค้าทุกอย่างสูงขึ้น

พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า แผนที่ออกมาจะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งพลังงาน อาหาร สินค้า เป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน เพราะดูแล้วภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเรื่องพลังงานมาเป็นอันดับหนึ่ง และส่งผลกระทบถึงราคาสินค้าทั้งหมด กระทบชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ส่วนการลดราคาสินค้า ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว สำหรับเรื่องอื่นๆ จะดำเนินการภาพรวมและกำหนดแผนเป็นห้วงเวลา โดยจะนำเสนอนายกฯเพื่อรับทราบและเสนอแผน ซึ่งประเมินสถานการณ์แล้วจะกระทบตามห้วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปีข้างหน้าอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมการรองรับ โดยเชื่อว่าภายใน 3 เดือนนี้จะมีผลกระทบแน่นอน ต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะบรรจุอยู่ในห้วงเวลานี้บ้าง ดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไข อย่างไรก็ตาม เรื่องราคาสินค้ามีการแก้ปัญหากันทุกวันอยู่แล้ว และจะมีระยะ 6 เดือน รวมถึงในปี 2566 ตลอดทั้งปีด้วย