“ดร.นฤมล”ตอกย้ำพปชร.มุ่งสร้าง3เสาหลักเพื่อปชช.ยั่งยืนสวัสดิการประชารัฐ-เศรษฐกิจประชารัฐ-สังคมประชารัฐ

“ดร.นฤมล”ตอกย้ำพปชร.มุ่งสร้าง3เสาหลักเพื่อปชช.ยั่งยืนสวัสดิการประชารัฐ-เศรษฐกิจประชารัฐ-สังคมประชารัฐ

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)และหัวหน้านโยบายพรรคได้โพสต์คลิปสัมภาษณ์ผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว โดยระบุถึงที่มาของพรรคพลังประชารัฐคือการรวมพลังของภาครัฐกับประชาชนดังนั้นประเทศจะเดินไปได้หรือพัฒนาแบบยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลกับประชาชนจะต้องเดินไปด้วยกัน จึงนำมาสู่ที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย 3 เสาหลัก ภายใต้คอนเซ็ปต์”สานพลังประชาราษฎร์ ร่วมสร้างชาติให้ยั่งยืน” เป็นการสะท้อนอุดมการณ์ของพรรคพลังประชารัฐ สานพลังของประชา กับราษฏร์ เข้าด้วยกันนำมาสู่การขับเคลื่อนพันธกิจและนโยบาย 3 เรื่องที่สำคัญ 1.สวัสดิการประชารัฐ 2.เศรษฐกิจประชารัฐ และ 3.สังคมประชารัฐ

ทั้งนี้พรรคได้เดินหน้าการให้ประชาชนเข้าถึง สวัสดิการประชารัฐ คือการเข้าถึงสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่จะต้องพัฒนาเพื่อคนไทย เพราะเมื่อประชาชนสามารถเข้าสู่ความจำเป็นขั้นพื้นฐานได้แล้ว ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญให้ประชาชนลดความกังวลในการดูแล ในเรื่องของการดำรงชีวิตประจำวัน และสามารถเดินหน้าไปต่อไป ทั้งในด้านการต่อยอด และการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง เป็นการเข้าสู่กระบวนการของเศรษฐกิจประชารัฐ ที่ยังต้องมีอีกหลายเรื่องที่ ต้องเข้าไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมา เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจใหม่ๆ ซึ่งหากสองส่วนนี้มีความเข้มแข็ง ก็ทำให้ไทยเข้าสังคมประชารัฐได้ ท้ายที่สุดก็ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข เข้มแข็ง และเกิดการแบ่งปัน

“ การขับเคลื่อนนโยบาย ของพรรค ถือว่าทำงานมาแล้ว 3 ปี เราก็ยังให้ความสำคัญ กับ 3 เสาหลักนี้ มาโดยตลอด และต้องมาพิจารณาว่า เราสามารถเดินหน้าไปได้ครบหรือยัง กับเรื่องที่ได้ตั้งใจไว้ มีตรงไหนที่ต้องปรับ ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งการเกิดการแพร่ระบาดโควิด 19 และปัจจัยเสี่ยงต่าๆที่เข้ามา ดังนั้นบางส่วนต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามแนวทางของพรรค เพื่อให้เกิดสังคมประชารัฐ ที่มีความสงบสุข เข้มแข็ง และเกิดการแบ่งปัน อย่างแท้จริง”ศ.ดร.นฤมลกล่าว