ชัชชาติ ประธานสวนสนามลูกเสือกทม. เล็งปรับรูปแบบการเรียน ย้ำหัวใจลูกเสือคือช่วยคนอื่น

ชัชชาติ เป็นประธานสวนสนามลูกเสือ กทม. ย้ำ กำลังปรับหลักสูตรลูกเสือให้เข้ากับโลกปัจจุบัน ชี้ เรื่องชุดต้องไม่เป็นภาระผู้ปกครอง 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น เขตดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) ในฐานะ เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กทม. เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยนายชัชชาติร่วมปฏิญาณตน และให้โอวาทแก่คณะลูกเสือ

นายชัชชาติ กล่าวให้โอวาทว่า กิจการลูกเสือของ กทม. ได้พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากได้มีการจัดฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี มีส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์ ในการส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ได้ตระหนักถึงบทบาทในการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ มีระเบียบวินัย รู้จักการสังเกตจดจำ และพึ่งตนเอง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ อดทน เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์ และยังส่งเสริมให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นลูกเสือ เนตรนารีทุกคนจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และฝึกปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัด

“เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 ผมเห็นว่าการที่เรามาสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือในครั้งนี้ เราควรมีความภาคภูมิใจ ที่ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมอันทรงคุณค่านี้ อีกทั้งให้ระลึกถึงเสมอว่าการสร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์นั้น ตนเองต้องได้รับประโยชน์เป็นทวีคูณ ในโอกาสนี้ขอให้กิจการลูกเสือ เนตรนารีของ กทม. มีความเจริญก้าวหน้า และขอให้ท่านที่มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกัน”

ต่อมา นายชัชชาติ และ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าฯกทม.ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวประเด็นชุดลูกเสือ ระบุว่า “ชุดลูกเสือ กทม.ให้ฟรีอยู่แล้ว แบบปีเว้นปี ถ้าเป็นวันทางการก็ใส่เต็มยศ แต่ถ้าเป็นวันเรียน ก็สามารถลำลองได้อยู่แล้ว ขณะนี้กำลังทบทวนเพื่ออำนวยความสะดวกนักเรียน” รองผู้ว่าฯกทม. ระบุ และพยายามจะทำให้ผ่อนคลายขึ้น

“ต้องไม่เป็นภาระผู้ปกครอง ต้องไปเสียเงินเพิ่ม หัวใจของลูกเสือคือการช่วยเหลือผู้อื่น นั่นคือสิ่งสำคัญของการเป็นลูกเสือ ส่วนเรื่องรูปแบบก็ต้องดูตามสถานการณ์ของอนาคตที่เปลี่ยนไป อาจมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบัน เรารับตามกำหนดของกระทรวงศึกษามา” นายชัชชาติ กล่าว