กลุ่มแพทย์ ร้องกมธ. หลังทำงานเกิน100ชม.ต่อสัปดาห์ หวั่น อันตรายกับคนไข้

“กลุ่มหมอ” ร้อง กมธ.แรงงาน หลังทำงานเกิน 100 ชม.ต่อสัปดาห์ ลั่น ขอเวลาพัก 8 ชม. หวั่น ทำคนไข้ตาย ด้าน “พิธา” ชี้ ต้องเร่งแก้ไข

 

วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ที่รัฐสภา สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน (สพง.) นำโดยพญ.ชุตินาถ ชินอุดมพร ยื่นหนังสือถึงนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และนายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร เพื่อร้องขอความเป็นธรรมเรื่องชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

โดยพญ.ชุตินาถ กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือในวันนี้เพื่อขอกำหนดชั่วโมงการทำงาน เนื่องจากปัจจุบันนี้บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และสาขาอื่นๆ ที่อยู่ในระบบบริการสุขภาพไทย มีปัญหาเรื่องชั่วโมงการทำงาน เนื่องจากต้องทำงานหนักมากกว่า 100 ชม.ติดต่อกัน และไม่มีเวลาพักผ่อน ทำให้ส่งผลกระทบถึงสุขภาพ ทำให้แพทย์หลายคนต้องลาออก และทำให้เราต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ไปจำนวนมาก

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบกับชีวิตคนไข้ที่เราต้องดูแล โดยเราไม่สามารถดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพได้มากพอ หลังจากที่เราไม่ได้นอนติดต่อกันเกิน 100 ชม. ซึ่งเราไม่อยากให้ชีวิตคนไข้สูญเสีย ปัญหาที่เราสามารถป้องกันได้

พญ.ชุตินาถ กล่าวต่อว่า เรามีข้อเรียกร้องเบื้องต้น คือ ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีเวลาพักอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หลังจากที่ลงเวรดึก คือ การทำงานตั้งแต่ 00.00-08.00 น. และหลังจากทำงานติดต่อกัน 24 ชม. รวมถึงขอชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 80 ชม.ต่อสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในวันต่อไป และลดโอกาสความผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย รวมถึงเพื่อรักษาสุขภาพของบุคลากรเองด้วย

ด้านนายพิธา กล่าวว่า เมื่อนำระบบสาธารณสุขของไทยไปเปรียบเทียบกับความเป็นสากล จะเห็นได้ชัดว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข และต้องปรับโครงสร้างระบบสาธารณสุขให้มีระบบการบริการปฐมภูมิ (Primary Care) ในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อไม่ให้งานทุกอย่างมาอยู่ที่แพทย์ผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในชั้นกมธ.ในสัปดาห์หน้า ซึ่งนายสุเทพ ในฐานะประธานกมธ. ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว