งานวิจัยชี้ประชากรโลก 1 ใน 4 เสี่ยงเจอน้ำท่วมใหญ่

งานวิจัยชี้ประชากรโลก 1 ใน 4 เสี่ยงเจอน้ำท่วมใหญ่ กลุ่มคนเปราะบางรับหนักสุด

 

งานวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ระบุว่า ประชากรโลกเกือบ 1 ใน 4 กำลังเผชิญความเสี่ยงจากน้ำท่วมใหญ่ โดยกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศยากจนมีความเสี่ยงสูงกว่าคนในประเทศอื่นๆ

ฝนตกหนัก ปรากฎการณ์คลื่นพายุซัดฝั่ง ส่งผลกระทบกับผู้คนหลายล้านคนทุกปี และยังทำให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งกับบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน และกับเศรษฐกิจ ความเสี่ยงดังกล่าวยิ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและระดับน้ำทะเลสูง ร่วมกับจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

การศึกษาดังกล่าวได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั่วโลกเกี่ยวกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมทั้งจากทะเล แม่น้ำ และปริมาณฝน ตลอดจนการกระจายตัวของประชากร และการประมาณการความยากจนจากธนาคารโลก

ผลวิจัยชี้ว่า ผู้คนราว 1.81 พันล้านคน หรือราว 23% ของประชากรโลกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเผชิญกับน้ำท่วมที่สูงกว่า 15 เซ็นติเมตร 1 ครั้งในรอบ 100 ปี ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อชีวิตและการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เปราะบาง

โดยรวมแล้วเกือบร้อยละ 90 ของผู้ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง ขณะที่ผู้ที่ยากจนและมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงมีมากกว่าที่เคยคาดคิดกันอย่างมาก

นักวิจัยระบุว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงถึง 9.8 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก หรือประมาณร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลกในปี 2563 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมรุนแรง

ผลการศึกษาชี้ว่า ในภาพรวมผู้คนส่วนใหญ่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมราว 1.24 พันล้านคนอยู่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก โดยจีนและอินเดียมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มเสี่ยงทั่วโลก ขณะที่ประชาชนราว 780 ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 5.50 ดอลลาร์ต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเจอกับน้ำท่วมใหญ่ในรอบร้อยปี

ผู้ทำวิจัยระบุว่า งานวิจัยชิ้นนี้เป็นครั้งแรกที่มีการประมาณการปฏิสัมพันธ์ระหว่งความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมกับความยากจน จากที่การศึกษาก่อนหน้านี้มักจะจำกัดด้วยภูมิศาสตร์หรือสภาพความเสี่ยงจากน้ำท่วม และมีการประเมินความเสี่ยงของผู้คนที่จะประสบปัญหาน้ำท่วมต่ำกว่าความเป็นจริง

“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรูปแบบการขยายตัวของเมือง จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้คนต้องเผชิญกับน้ำท่วมใหญ่มากขึ้นในอนาคต”นักวิจัยระบุ

ข้อมูลของ World Weather Attribution เครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ที่ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระบุว่า ภาวะโลกร้อนที่ทำให้ปริมาณฝนตกมากขึ้น บ่อยขึ้น และส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นทั่วโลก ซึ่งน่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมรุนแรงขึ้นตามมา แต่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าปัจจัยจากการกระทำอื่นๆ ของมนุษย์อย่างการสร้างบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก็มีส่วนที่จะทำให้น้ำท่วมรุนแรงขึ้นด้วยเช่นกัน