ธรรมนัส รับหนังสือตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาการแก้กฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการสอบสวน การลงโทษสมาชิกท้องถิ่น

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย รับหนังสือตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาการแก้กฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการสอบสวน การลงโทษสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อพิจารณาส่งต่อกมธ.สภาฯต่อไป

เมื่อเวลา 10.25 น. วันที่ 29 มิ.ย. ที่รัฐสภา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) กล่าวว่า วันนี้มีพี่น้องสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยที่มีทั้งหมด 5,000 กว่าท้องถิ่น ได้ส่งตัวแทนมา ที่เป็นนายกฯท้องถิ่นและเป็นคณะกรรมการบริหารสมาอบต.แห่งประเทศไทยมายื่นหนังสือถึงตนและพรรคเศรษฐกิจไทย ถึงปัญหาการแก้กฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการสอบสวน การลงโทษสมาชิกท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งกฎหมายฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ที่มีนายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานฯ ในขณะเดียวกันก็มีนายสมศักดิ์ คุณเงิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นกรรมาธิการด้วย

โดยประเด็นสำคัญคือในมาตรา 6-9 ว่าด้วยการถอดถอน การสอบสวน การพักการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่พี่น้องสมาคมอบต. มีความกังวลว่าจะเป็นประเด็นสังคมที่ทำให้เกิดความแตกแยกได้ ทางสมาคมฯจึงได้มีเข้าชื่อตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือให้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย เพื่อนำไปยื่นต่อกมธ. และสภาฯพิจารณาประเด็นสำคัญดังกล่าว โดยเฉพาะมาตรา6(2 )จนถึงมาตรา9 ว่าด้วยอำนาจของการถอดถอน และจำนวนผู้ยื่นถอดถอนสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งจากนี้ในรายละเอียดจะได้มอบหมาย ให้นายสมศักดิ์ นำเรื่องเข้าหารือในชั้นกมธ.ตามขั้นต่อไป