กทม.หารือภาคเอกชน พัฒนาอุทยานเบญจสิริ ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุง

“ชัชชาติ” หารือภาคเอกชน พัฒนาอุทยานเบญจสิริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกรุงเทพฯ

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หารือถึงโครงการความร่วมมือพัฒนาอุทยานเบญจสิริ ร่วมกับ คุณหญิงศศิมา ศรวิกรม์ คุณศุภลักษณ์ อัมพุช และคณะกรรมการโครงการพัฒนาอุทยานเบญจสริ ณ ห้องนพรัตน์ กทม.(เสาชิงช้า)

สำหรับโครงการความร่วมมือพัฒนาอุทยานเบญจสิริ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อุทยานเบญจสิริ ให้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้และดอกไม้ในลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ มีการจัดสร้างน้ำพุดนตรี ม่านน้ำ การแสดงแสง สี เสียง การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ การปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับการออกกำลังกายของประชาชน และเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว โดยจะเป็นสวนศิลป์แห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพฯ และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งต้องมีการตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อดูแลทุกขั้นตอน ทุกมิติให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการบำรุงรักษาในระยะยาว ซึ่งการดำเนินการจะเป็นการใช้งบประมาณของภาคเอกชนทั้งหมด แต่อาจต้องหารือในรายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งได้มอบหมายให้ รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ จัดประชุมกลุ่มเล็ก ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบการทำงานเบื้องต้น 1 เดือน

“เมืองสามารถขับเคลื่อนได้ด้วยภาคเอกชน กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกภาคส่วน ซึ่งหากทุกส่วนร่วมมือกันได้จะทำให้เมืองเข้มแข็งขึ้น”