“ต่อพงษ์” จี้รบ.ยกเลิกสูตรคำนวณราคาน้ำมันอิงโรงกลั่นสิงคโปร์ ชี้ไม่สะท้อนต้นทุนแท้จริง

“ต่อพงษ์-ไทยสร้างไทย” จี้รัฐบาลเลิกสูตรคำนวณอิงโรงกลั่นสิงคโปร์ ชี้ไม่สะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริง แนะกำหนดราคาเอง เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการความสัมพันธระหว่างประเทศ กล่าวว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดจากโครงสร้างราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากการกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นของไทยใช้สูตรการคำนวณที่คิดจากราคาหน้าโรงกลั่นของสิงคโปร์ โดยรวมค่าขนส่งจากสิงคโปร์มายังประเทศไทย เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายสมมติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจริง จึงไม่ได้สะท้อนกับต้นทุนการผลิตที่เป็นจริง

“ปัจจุบันพี่น้องประชาชน ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้ค่าครองชีพของประชาชนทะยอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข้าวของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน หากรัฐยังคงใช้โครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จะเป็นการผลักภาระให้ประชาชนต้องแบกรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนั้นรัฐควรจะต้องกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นเอง เพื่อให้ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนคนตัวเล็ก ที่ต้องเผชิญกับวิกฤตอย่างแสนสาหัสในปัจจุบันนี้” นายต่อพงษ์กล่าว