เสรี เสนอแก้รธน. หลังส.ว.ชุดนี้หมดวาระ ชี้เวลาเหมาะสม ขจัดความขัดแย้งได้

‘เสรี’ ชง หลังพ้นวาระส.ว.5 ปี ต้องแก้รัฐธรรมนูญ ขจัดความขัดแย้ง

 

วันที่ 28 มิถุนายน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง เป็นประธานการประชุม พิจารณาผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 4 ฉบับ

โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ในฐานะประธานกมธ.การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวถึงแผนการปฏิรูปด้านการเมือง อภิปรายเสนอว่า เมื่อพ้นจากวาระของส.ว. ชุดปัจจุบัน ให้ทบทวนและพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม หรือ ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) เหตุผลที่ต้องรอเวลาให้ครบ 5 ปี หรือพ้นสมัยของส.ว.ชุดปัจจุบัน เพราะสถานการณ์พอสมควรแก่เหตุ แต่หากยังไม่ครบ 5 ปี ตนมองว่าส.ว.ต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมือง และสถานการณ์วิกฤตในประเทศ

“ช่วงเวลา 5 ปี รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มี ส.ว.ชุดนี้มาทำหน้าที่สำคัญหลายเรื่อง รวมทั้งตั้งรัฐบาล แต่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีนั้น ต้องมีคนไม่พอใจ และนี่คือความขัดแย้ง ซึ่งในทางการเมืองไม่ควรไปกังวลว่าใครจะติฉินนินทาว่ากล่าวให้ร้ายอย่างไร แต่มันเป็นหน้าที่ของ ส.ว.ชุดนี้ และในกมธ.ฯของผมก็พยายามติดตามเรื่องนี้ และพยายามมองว่ามันน่าจะถึงเวลาที่จะมีการทบทวนดูรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีขึ้น” นายเสรี กล่าว

นายเสรี กล่าวต่อว่า ในส่วนของการปฏิรูปโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ถึงเวลาที่จะต้องหันหน้ามาคุยกันทุกฝ่าย ว่าในสภาพปัญหาของประเทศในปัจจุบันที่เกิดความแตกแยก ไม่ปรองดองสามัคคีที่เกิดจากปัญหาทางการเมืองเป็นหลัก เพราะนักการเมืองพยายามแบ่งฝ่ายประชาชน แล้วให้ประชาชนเผชิญหน้าต่อสู้กันเอง ขณะเดียวกันต้องยอมรับในกติกาสูงสุดของประเทศคือรัฐธรรมนูญ ดังนั้นความไม่ต้องการให้มีแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจกลายเป็นปัญหาการเมืองได้