สภา น.ศ.มหิดล ประชามติ ‘เสรีเครื่องแบบ-ห้องน้ำเป็นกลางทางเพศ’ 1 ก.ค.

สภา น.ศ.มหิดล ประชามติ ‘เสรีเครื่องแบบ-ห้องน้ำเป็นกลางทางเพศ’ 1 ก.ค. เพราะนักศึกษามีสิทธิเลือก

 

วันที่ 26 มิถุนายน สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ย้ำเตือนอนุสนธิจากแถลงการณ์นโยบายพิเศษของ นายบุญเกื้อหนุน เป้าทอง หรือ ฟรานซิส ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา กรณีจัดทำประชามติ นโยบายเสรีเครื่องแบบนักศึกษา (แก้ไขข้อบังคับให้เครื่องแบบนักศึกษามีความยึดหยุ่นมากขึ้น) และ ห้องน้ำเป็นกลางทางเพศ (ผลักดันให้มีหลักเกณฑ์และปรับปรุงห้องน้ำบางส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นห้องน้ำที่สามารถใช้ได้ทุกคนโดยที่ไม่มีการจำกัดเพศสภาพ) ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

นายบุญเกื้อหนุน หรือฟรานซิส ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า หลังจากตนและเพื่อนสมาชิกสภานักศึกษาดำรงตำแหน่งกว่า 5 เดือน เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกผ่านการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นโอกาสที่พวกเราอยู่ในจุดที่ได้นำความคิด ความปรารถนาที่หวังไว้ ทำให้เป็นความจริง อาทิ ยกเลิกคำนำหน้าระบุเพศ ยกเลิกใช้เลขไทยในเอกสารภายในสภานักศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อการดำเนินนงานของสภานักศึกษาให้ทันสมัย

นายบุญเกื้อหนุนกล่าวว่า การประชุมเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน ยังมีอีก 2 เรื่อง ที่สภานักศึกษาร่วมกันพิจารณาและลงมติรับรองผลักดัน โดยมีจุดยืนในการสร้างสังคมภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเท่าเทียมทางเพศ มีความเท่าเทียมในองค์รวม เพราะเชื่อว่าการเป็นนักศึกษามหิดล หรือการธำรงไว้ซึ่งสังคมนักศึกษามหิดลแทบเป็นไปไม่ได้ หากสังคมพวกเราไม่มีพื้นที่ให้กับความหลากหลาย

บุญเกื้อหนุน หรือฟรานซิส ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

นายบุญเกื้อหนุนกล่าวต่อว่า ในฐานประธานสภานักศึกษาและเพื่อนๆ ในสภามีความภูมิใจอย่างมากที่จะผลักดัน เรื่องห้องน้ำเป็นกลางทางเพศ และ นโยบายเสรีเครื่องแบบ เรื่องห้องน้ำนั้น สภาเล็งเห็นว่าควรใช้ห้องน้ำได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องแบ่งห้องน้ำตามเพศกำเนิด และไม่ว่าจะระบุเพศสภาพใดก็ตามควรได้ใช้ห้องน้ำในมหาวิทยาลัยเช่นเดียกัน โดยไม่ต้องกังวลว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

“เราทราบดีว่าเราไม่ใช่กลุ่มแรกที่เรียกร้องเรื่องห้องน้ำเป็นกลางทางเพศ ความจริงแล้วคณะวิทยาศาสตร์ มหิดล ก็เป็นกลุ่มแรกๆ ที่มีการปรับปรุงห้องน้ำในคณะให้มีความเป็นกลางทางเพศ ล่าสุดสโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราชก็เปิดห้องน้ำที่เป็นกลางทางเพศภายในโคเวิร์กกิงสเปซแล้ว และในสัปดาห์นี้ วิทยาลัยนานาชาติวางแผนปรับปรุงห้องน้ำความเป็นกลางด้วย” ประธานสภานักศึกษา ม.มหิดล กล่าว

ประธานสภานักศึกษา ม.มหิดล กล่าวว่า สภาเข้าใจว่าเพื่อนนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ยังกังวลว่าเรื่องห้องน้ำจะมีความเหมาะสม ความเป็นส่วนตัว หรือมีความปลอดภัยหรือไม่ แน่นอนว่าสภาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ศึกษาการทำห้องน้ำลักษณะนี้มาแล้ว อาทิ เพิ่มความสูงของพนัง ทั้งนี้ หากผู้ไม่สะดวกใจจะใช้ห้องน้ำดังกล่าว เรายังมีห้องน้ำแบบเดิมให้บริการอยู่

บุญเกื้อหนุน หรือฟรานซิส ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

“อย่างที่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าเรื่องเครื่องแบบอยู่แล้ว ปีที่ผ่านมามหิดลมีการปรับปรุงข้อบังคับเรื่องเครื่องแต่งกาย แต่เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวยังแบ่งเพศอยู่ ซึ่งเป็นประเด็นที่เมื่อเราอยู่ในศตวรรษที่ 21 ไม่ควรบังคับเช่นนี้อีกต่อไป สภามีความตั้งใจผลักดันแก้ไขข้อบังคับนี้อีกครั้ง โดยแก้ในทางที่นักศึกษามหิดลมีความยืดหยุ่นในเครื่องแต่งกายมากขึ้น เราเชื่อว่าการแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่มีความยืดหยุ่นจะสร้างความสะดวก ความคล่องตัว และย้ำว่านักศึกษาในฐานะประชาชนมีสิทธิแต่งกายตามที่ตนสะดวก” ประธานสภานักศึกษา ม.มหิดล กล่าว

นายบุญเกื้อหนุนกล่าวว่า 2 นโยบายนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากเพื่อนนักศึกษา โดยวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ สภานักศึกษาจะทำประชามติทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว เราเชื่อว่านักศึกษามีสิทธิที่จะเลือก เราอยู่ในสังคมมหาวิทยาลัยที่เชื่อในระอบประชาธิปไตย เราจึงเชื่อว่าการทำประชามติจึงสมควรทำอยู่แล้ว