โควิดวันนี้ (26 มิ.ย.) ติดเชื้อดับ 17 ศพ ป่วยใหม่ทะลุ 2 พัน ติดเชื้อเข้าข่าย ATK กว่า 3 พันราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานเบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่กว่า 2,378 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17 ราย ปอดอักเสบ 601 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ทะลุ 3,521 ราย

 

วันที่ 26 มิ.ย.65 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,378 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,376 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,290,720 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565)

หายป่วยกลับบ้าน 1,834 ราย หายป่วยสะสม 2,291,756 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 23,313 ราย เสียชีวิต 17 ราย เสียชีวิตสะสม 8,894 ราย (ตั้งแต่ 1 ม.ค.2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 601 ราย และติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 3,521 ราย

เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย.65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลจึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม