โฆษกรบ.บอกดีแล้ว ผู้ว่ากทม. ออกประกาศต่อยอดพ.ร.บ.ชุมนุมฯ วอนอย่าละเมิดสิทธิผู้อื่น

โฆษกรบ. บอกดีแล้ว ผู้ว่ากทม. ออกประกาศต่อยอดพ.ร.บ.ชุมนุมฯปี 58 วอนทุกคนปฏิบัติตามกม. อย่าละเมิดสิทธิผู้อื่น
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวกรณีที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่องจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะ ว่า ถือเป็นเรื่องดีที่กทม. ออกกฎกติกาเพื่อดูแลการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั่วไป เป็นการต่อยอดจากพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีขณะนั้น เห็นถึงความสำคัญ จึงได้เสนอและตรากฎหมายเป็นครั้งแรกเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การชุมนุมให้ชัดเจนและสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พร้อมย้ำมาเสมอว่าการจัดการชุมนุมถือเป็นสิทธิที่ทำได้ แต่ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นจนเกิดความเดือดร้อน สิ่งนี้ถือเป็นหลักสากลเหมือนกันทุกประเทศ

นายธนกร กล่าวว่า หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือการปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ชุมนุมเคารพกฎหมายและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายระดับชาติหรือท้องถิ่น เชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี แต่เหตุการณ์หลายครั้งที่ผ่านมามีการฝ่าฝืนกฎหมายและใช้ความรุนแรงก่อความไม่สงบ เจ้าหน้าที่จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อบังคับใช้กฎหมายระงับยับยั้งไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ ประกาศของ กทม. ดังกล่าว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การอำนวยความสะดวกและจัดพื้นที่การชุมนุมให้เหมาะสม จึงขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม มองว่าผู้ว่าฯกทม.ดำเนินการเรื่องนี้ดีแล้ว และขอให้กทม. บูรณาการทำงานร่วมกับตร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การชุมนุมแต่ละครั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย