‘ชัชชาติ’ ช่วยคนกรุง ลดค่าเช่าแผง 12 ตลาดกทม. 50% ดอกเบี้ยโรงตึ๊ง 3 เดือน

ผู้ว่าฯชัชชาติ ช่วยคนกรุง ลดค่าเช่าแผง 12 ตลาดกทม. 50% ดอกเบี้ยโรงตึ๊ง 3 เดือน

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ศาลาว่าการ กทม. (ดินแดง) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.มีแผนช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การลดค่าเช่าแผงการค้าใน 12 ตลาด ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ร้อยละ 50 เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 ประกอบด้วย ตลาดนัดจตุจักร ตลาดนัดมีนบุรี ตลาดธนบุรี และตลาดชุมชนอีก 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชานิเวศน์ 1 ตลาดเทวราช ตลาดบางกะปิ ตลาดหนองจอก ตลาดพระเครื่องวงเวียนเล็ก ตลาดรัชดาภิเษก ตลาดสิงหา ตลาดบางแคภิรมย์ และตลาดราษฎร์บูรณะ

“ส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนกรุงเทพฯ จะลดดอกเบี้ยในสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 10 สตางค์ต่อเดือน จำกัดวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อ 1 ราย ต่อโรงรับจำนำ กทม. 1 แห่ง เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 50 สตางค์ต่อเดือน เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 75 สตางค์ต่อเดือน รวมทั้งจะขยายอายุตั๋วจำนำในโรงรับจำนำ กทม. 21 แห่ง จาก 4 เดือน 30 วัน เป็น 6 เดือน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 30 กันยายน 2565