เบี้ยวอีกแล้ว! “ขรก.-ลูกจ้างทำเนียบ” โอด ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง-ล่วงเวลา ตั้งแต่ เม.ย.

ไม่จ่ายเงินอีกแล้ว “ขรก.-ลูกจ้างทำเนียบ” โอด ยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยง-ล่วงเวลา ตั้งแต่ เม.ย.

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า จากรณีที่เคยเกิดปัญหาขึ้นในทำเนียบรัฐบาล กรณีตำรวจทำเนียบ หรือตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 (บก.4บก.ส.3) มีปัญหาไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล ในการดูแลความเรียบร้อย ขณะที่มีการชุมนุมของกลุ่มทะลุแก๊สปิดล้อมทำเนียบไปแล้วนั้น

ล่าสุดเกิดปัญหาข้าราชการ ลูกจ้าง ชั้นผู้น้อยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประมาณ 50 คน ร้องว่าไม่ได้รับเงินล่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ที่เฉลี่ยต้องได้รับเงิน คนละ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน ทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ เพื่อคอยประสานรับเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวทุกข์ทำเนียบรัฐบาล ตำรวจสันติบาล กระทรวงต่างๆ ที่ต้องดูแลงานด้านมวลชน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ข้าราชการ ลูกจ้างชั้นผู้น้อยดังกล่าว ปกติมีเงินเดือนน้อย และถูกปรับลดจำนวนผู้มาปฏิบัติหน้าที่ลดลงอีก ดังนั้น ภารกิจทุกอย่างต้องช่วยกัน ในขณะที่คนทำงานมีจำกัด และยังมีข้อมูลว่าในปีงบประมาณ 2566 จะถูกปรับลดเงินค่าล่วงเวลาปฏิบัติงานอีก ส่งผลกระทบถึงการดำรงชีพเป็นอย่างมาก