โควิดวันนี้ (24 มิ.ย.) ผู้ป่วยใหม่ 2.3 พันราย ติดเชื้อเข้าข่าย-ATK 3.1 พัน เสียชีวิต16 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิต16 ผู้ป่วยใหม่ 2.3 พันราย ติดเชื้อเข้าข่าย-ATK 3.1 พัน เสียชีวิตสะสม 8,861 ราย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565

 

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,313 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 2,309 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,286,106 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK จำนวน 3,172 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,489 ราย หายป่วยสะสม 2,288,030 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458 ราย

เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม 8,861 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย