เลขาฯสมช. สวนทักษิณ บอกรอดูแผนปี 66 แก้ปห.ชายแดนใต้ ยันเลือกสิ่งที่ดีให้ปชช.

เลขาฯสมช. แจง รอดูแผนแก้ปัญหาชดต. เผยเตรียมประกาศใช้ 66 ยันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ปชช. หลัง ‘ทักษิณ’ แนะ ภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เสนอความเห็นถึงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะเป็นเขตปกครองพิเศษ ว่า เรื่องภาคใต้ เราแก้ปัญหากันมาเป็นสิบยี่สิบปี มีแนวทางมากมายให้เลือก ซึ่งปัจจุบันแนวทางที่รัฐบาลทำอยู่เป็นแนวทางที่ดีที่สุด สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่จะทำให้การแก้ปัญหามีความยั่งยืน ดำรงความเป็นเอกราช และอยู่ร่วมกันได้ทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ซึ่งถือเป็นนโยบายชัดเจนของรัฐบาล

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ส่วนวิธีการที่แต่ละคนเสนอ ก็สามารถเสนอได้ และเราก็เคยมีการคิดอยู่แล้ว ทั้งนี้รายละเอียดในช่วงของการจัดทำแผน แก้ปัญหาภาคใต้ปี 66-70 ใกล้จะเสร็จแล้ว และเมื่อแผนได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยตนจะเอามาเล่าให้ฟัง ซึ่งการวางแผนเราต้องคิดในทุกมิติทุกเรื่องที่เราพอจะทำได้ และเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยและประชาชนคนไทย

  • ผู้สื่อข่าวถามว่า นายทักษิณ ตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณเอาไปใช้ในภาคใต้เยอะมาก แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาความรุนแรงได้ และการพัฒนาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า งบประมาณที่ใช้ทั้งหมดเป็นการใช้ตามความจำเป็น มีการคิดอย่างรอบคอบและมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี เมื่อใช้ไปแล้วหรือทำตามแผนแล้ว มีข้อขัดข้องหรือมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เราก็จะมีการทบทวนเป็นระยะเป็นห้วงเวลา ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนด

  • เมื่อถามถึงการพูดคุยกับประเทศมาเลเซียถึงปัญหาชายแดนภาคใต้

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า เรายังคงพูดคุยอยู่ ซึ่งประเทศมาเลเซียถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญ เพราะไม่ใช่ปัญหาภาคใต้เรื่องเดียว แต่มีหลายปัญหาที่เราพูดคุยกันตลอดเวลา

  • ผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าแนวทางที่นายทักษิณ เสนอมายังไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาภาคใต้

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ขอไม่ตอบ แต่ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่ง แต่ไม่ข้อชี้ว่าดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุด ขอให้รอดูแผนของสมช. ที่ขณะนี้ร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอขั้นตอนที่จะผ่านความเห็นชอบในแต่ละขั้นตอน เพราะถึงอย่างไรต้องมีการประกาศใช้ก่อนปี 66