ราคาผักสดปรับขึ้นอีกแล้ว เผยถั่วฝักยาว ก.ก.ละ65บาท

กรมการค้าภายใน ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบยังพุ่งต่อ ราคาผักสด ปรับขึ้นอีก เผย ถั่วฝักยาว กิโลกรัมละ 65 บาท

 

วันที่ 23 มิ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการสำรวจราคาสินค้าในตลาดสด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ของกรมการค้าภายใน ณ วันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับวันที่ 21 มิ.ย. พบว่ามีสินค้าหลายรายการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ผักกวางตุ้ง คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 30-35 บาท/กิโลกรัม,

ผักกวางตุ้ง คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 20-25 บาท/กิโลกรัม เนื่องจากมีพายุฝนตกสลับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในพื้นที่แหล่งเพาะปลูก ส่งผลให้ผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายผลผลิตจึงออกสู่ตลาดลดลง

ถั่วฝักยาว คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 60-65 บาท/กิโลกรัม, ถั่วฝักยาว คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 50-55 บาท/กิโลกรัม, ผักกาดหอม คัด ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 45-50 บาท/กิโลกรัม และ ผักกาดหอม คละ ปรับขึ้น 5 บาท/กิโลกรัม เป็น 35-40 บาท/กิโลกรัม