สำเร็จงดงาม! “จุรินทร์” ประชุม JETCO กับ”รัฐมนตรีอังกฤษ” จับมือเดินหน้าการค้า หวังมูลค่า 7,000 ล้านเหรียญต่อปี มุ่งช่วยประเทศได้มูลค่าการค้ากลับมา

สำเร็จงดงาม !! “จุรินทร์” ประชุม JETCO กับ”รัฐมนตรีอังกฤษ” จับมือเดินหน้าการค้า หวังมูลค่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี มุ่งช่วยประเทศได้มูลค่าการค้ากลับมา

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.(เวลาในประเทศไทย 17.00 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ไทย-สหราชอาณาจักร (ระดับรัฐมนตรี) ครั้งที่ 1 ร่วมกับ H.E. Ms. Penny Mordaunt (นางเพนนี มอร์ดอนท์) รัฐมนตรีด้านนโยบายการค้า กระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ของสหราชอาณาจักร ที่ Central Hall Westminster กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

นายจุรินทร์ กล่าวว่า JETCO ครอบคลุม 6 ด้าน 1.ด้านการเกษตร 2.ด้านดิจิทัล 3.อาหารเครื่องดื่ม 4.ด้านการลงทุน 5.ด้านการค้า และ6.ด้านการเงิน จะครอบคลุมมากหลังจากการเจรจาวันนี้ระหว่างตนกับท่านรัฐมนตรีนางเพนนี มอร์ดอนท์ของอังกฤษ ได้ข้อสรุปร่วมกันว่าจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทั้ง 6 ด้านนี้ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือ SOM ประชุมเพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการให้เกิดขึ้น จะได้ชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะที่ตนฝากที่ประชุมเน้นย้ำสำคัญ คือ มูลค่าการค้าระหว่างกันในช่วง 5 ปีนี้ มูลค่าการค้าระหว่าง UK กับไทยลดลงมากปี 2017 ตัวเลข 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ปีที่แล้วลดลงเหลือ 5,500 ล้านเหรียญสหรัฐ หายไป 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเป็นวิธีที่มาฟื้นตัวเลขความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับ UK ต่อไปในอนาคต ตั้งเป้าว่าควรทำให้กลับมา 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐเหมือนเดิมให้เร็วที่สุด และเดินหน้าต่อไปในอนาคตภายใต้กรอบความร่วมมือทั้ง 6 ด้าน

ได้มีการพูดกันว่าความสัมพันธ์เศรษฐกิจในรูปแบบ JETCO คือ Joint Trade Committee: JTC คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งหลายประเทศทำแต่ในอนาคตอันใกล้เราจะพัฒนาไปเป็น ETP หรือ หุ้นส่วนทางการค้าที่แน่นแฟ้น (Enhanced Trade Partnership :ETP) จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าเศรษฐกิจระหว่างการในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจากนั้นจะพัฒนาไปเป็น FTA ต่อไปซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมี FTA 14 ฉบับ กับ 18 ประเทศ
หวังว่าไทยกับ UK จะเป็นฉบับต่อๆไป ในการกลายเป็น FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญในยุโรปของไทย ปัจจุบัน UK เป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 22 ของไทยในโลก เป็นอันดับ 4 ของไทยในทวีปยุโรป ซึ่งต้องเร่งทำตัวเลขมูลค่าการค้าระหว่างกันให้กลับมาเป็น 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐโดยเร็วที่สุด โดยอาศัย JETCO และพัฒนาเป็น FTA ซึ่งมีการพูดคุยหลังจากประชุมระดับรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโสจะต้องไปประชุมกำหนดแผนปฎิบัติการ การจัดทำแผนนั้นให้ให้ความสำคัญกับธีมที่ใช้ในการประชุมเอเปค เมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมาที่ตนเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 21 เขตเศรษฐกิจของเอเปค การใช้ธีม BCG Model ประกอบแผนปฏิบัติการด้วย รวมทั้งการใช้ธีม “Open. Connect. Balance.” ซึ่งเป็นธีมเดียวกับที่เราใช้ขับเคลื่อนเอเปค

“ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามและความสำเร็จของการประชุม JETCO ระหว่างไทยกับ UK อย่างเป็นรูปธรรม ท่านรัฐมนตรีมอร์ดอนท์พูดว่าการประชุมวันนี้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมาก เพราะทุกประเด็นที่เตรียมมาได้ข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด และเห็นพ้องกัน ในการร่วมกันขับเคลื่อนต่อไปเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาวุโสที่ต้องไปทำและคิดว่าทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับประเทศไทยทั้งในเรื่องของการส่งออกทำเงินเข้าประเทศและความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ รวมทั้ง digital economy ที่อังกฤษมีความเชี่ยวชาญแลจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันต่อไป”รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว