“ประยุทธ์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมนโยบายพลังงาน รับปัญหาเยอะ ต้องเร่งแก้ไขให้ไวสุด

นายกฯนั่งหัวโต๊ะ ประชุมนโยบายพลังงาน ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม รับเจอปัญหามาก ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก แต่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

 

วันที่ 22 มิ.ย.2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 4/2565 โดยนายกฯเผยว่า เรามีปัญหาด้านพลังงานมากพอสมควร ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ต้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้มากที่สุด

อย่างไรก็ดีมีเรื่องหนึ่งที่น่ายินดีคือการจัดอันดับของสถาบัน ฟิทช์ เรตติ้ง (Fitch) ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ ของประเทศไทยที่ BBB+ ถือว่าเป็นมาตรฐานทางการเงินการคลังที่แข็งแกร่ง มีเสถียรภาพ ถือได้ว่าเราได้แก้ปัญหามาอย่างระมัดระวังมากที่สุด ในการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบ และ stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่เกี่ยวข้อง สามารถอยู่ในกรอบและรักษาวินัยการเงินการคลังไว้ได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณกรรมการทุกคน

สำหรับการประชุมวันนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจาก สปป.ลาว ,การเลื่อนแผนการปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่8-11 ,การบริหารอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า โดยอัตโนมัติ หรือเอฟที ,แนวทางการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมเพื่อผลิตไฟฟ้า

การขอยกเว้นภาษีสรรพากร ที่เกิดจากการร่วมลงทุนโครงการแอลเอ็นจีรีซีฟวิ่งเทอร์มีนัล แห่งที่ 2, การขอยกเว้นเงื่อนไขตามหลักการแผนบูรณาการการลงทุน และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้าสำหรับแผนงานและโครงการปี 2565 และการเสนอจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือแอลเอ็นจีระยะยาวของ ป.ต.ท.

โดยการประชุมครั้งนี้มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสากรรม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงด้วย