‘อนุสรณ์’ ขอบคุณคนอีสาน สะท้อนผ่านอีสานโพล หนุนเพื่อไทย แนะ กัญชาเสรี ต้องรอบคอบ

อนุสรณ์ ขอบคุณคนอีสาน สะท้อนผ่านอีสานโพล สนับสนุนพรรคเพื่อไทย แนะ กัญชาเสรี ต้องรอบคอบ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน ม.ขอนแก่น เปิดผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนอีสานกับการปลูกกัญชาเสรี” พบ ยังสนับสนุนพรรคเพื่อไทย ว่า พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอีสาน ที่ยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทย แต่เราจะไม่ลิงโลดใจ หรือ ชะล่าใจ จะมุ่งเน้นทำงานหนักเพื่อนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของประเทศชาติและประชาชน จะให้ความสำคัญกับการผลักดันนโยบายที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น ผ่านนโยบายสำคัญ อาทิ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจอาหารโลกเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก (food security) พลิกโฉมภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี ระบบน้ำ ดิน ทุน ออกแบบกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ปรับหนี้เกษตรกร ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น รถไฟความเร็วสูง ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างก้าวกระโดด

นายอนุสรณ์ ยังกล่าวถึงผลสำรวจความเห็นประชาชนที่สะท้อนผ่านอีสานโพล ว่าด้วยนโยบายกัญชาเสรี ไม่ช่วยลดปัญหาความยากจนหรืออาจเพิ่มปัญหานั้น พรรคเพื่อไทยไม่ขัดขวางกัญชาเพื่อการแพทย์ แต่ กัญชาเสรี ต้องระมัดระวังและควบคุมให้ดี เพราะกระทบกับสังคมในวงกว้าง ก่อนเปิดกัญชาเสรี ต้องออกกฎหมายควบคุมให้รอบคอบก่อน ไม่ใช่ เปิดเสรีก่อนแล้วค่อยมาออกกฎหมายควบคุมในภายหลัง ต้องกำหนดข้อห้าม ข้อควบคุมการนำเข้า ส่งออก ขนย้าย เพื่อดูแลสังคมและเยาวชน ต้องออกระเบียบเพิ่มเติมเพื่อจำแนกกัญชาครัวเรือน กัญชาทางการแพทย์ กัญชาเพื่อการค้า จะควบคุมและกำหนดสัดส่วนอย่างไร ก่อนกระแสกัญชาเสรีจะถูกตีกลับ

รัฐบาลต้องเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนให้ครบถ้วนรอบด้าน เช่น แถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ข้อเสนอแนะ ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น รัฐบาลต้องยึดประโยชน์ประชาชน ก่อนประโยชน์ทางการเมือง ต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อนนึกถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจและตัวเลขทางเศรษฐกิจ

“กัญชาเสรี จะต้องคำนึงถึงมิติ ทางการแพทย์ ทางสุขภาพ และทางเศรษฐกิจ ต้องควบคุมให้ดี ต้องยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ไม่เช่นนั้นจะได้ไม่คุ้มเสีย” นายอนุสรณ์ กล่าว