วิจัยชี้สายพันธุ์ย่อยโอมิครอนบางตัว เลี่ยงแอนติบอดีจากวัคซีนซิโนฟาร์ม

วิจัยชี้สายพันธุ์ย่อยโอมิครอนบางตัว เลี่ยงแอนติบอดีจากวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

การศึกษากลุ่มเล็กของจีนที่มีการเปิดเผยรายละเอียดในวารสารการแพทย์แลนเซตชี้ว่า ตัวแปรย่อยของไวรัสโควิดกลายพันธุ์โอมิครอนส่วนใหญ่ สามารถหลบหลีกแอนติบอดีของผู้ที่ฉีดวัคซีนต้านโควิดของซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ขณะที่การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก็สามารถฟื้นฟูการรับมือกับโอมิครอนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

ผลการศึกษาที่มีการติดตามข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 25 คน ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิดของซิโนฟาร์ม หรือวัคซีน BBIBP-CorV สองโดส พบว่าสามารถจัดการกับตัวแปรย่อยของโอมิครอนอย่าง BA.2.12.1 BA.4 และ BA.5 ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียง 24-48% ของผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม

ขณะที่ในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 จากวัคซีนของบริษัทชีววิทยาฉงชิ่ง จื้อเฟย ซึ่งเป็นวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในจีน อัตราส่วนในการต่อต้านโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 30-53% จากกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มหนึ่งที่มีผู้เข้าร่วม 30 คน

อย่างไรก็ดีการศึกษาไม่ได้ระบุถึงประสิทธิภาพของวัคซีนเข็มกระตุ้นที่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตหรือการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีเพียงใด เพราะต้องอาศัยผลการทดลองทางคลินิกขนาดใหญ่

วัคซีนต้านโควิดของซิโนฟาร์ม หรือวัคซีน BBIBP-CorV เป็นหนึ่งใน 2 วัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในจีน และยังเป็นวัคซีนหลักที่บริษัทของรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของ รวมถึงยังส่งออกไปยังประเทศต่างๆ โดยจีนยังคงอนุมัติให้มีการใช้งานเพียงวัคซีนที่พัฒนาขึ้นเอง และยังคงยึดมั่นในนโยบายคุมโควิดเป็นศูนย์ ขณะที่หลายประเทศหันไปใช้นโยบายอยู่ร่วมกับไวรัสแล้ว