ชัชชาติ เผย กทม.ต้องเน้นบูรณาการ ลดแบบแยกส่วน มุ่งแก้ปัญหาทันท่วงที

ชัชชาติ ร่วมอภิปรายออนไลน์ การแก้ไขปัญหา PM2.5 เน้นลดการทำงานแบบแยกส่วน แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม มุ่งแก้ปัญหารวดเร็วทันท่วงที

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมอภิปรายและพูดคุยเกี่ยวกับ Bangkok Air Pollution: Policy, Civil Society and Business ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

ในการนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหา PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วย

1.ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับเป็นกำแพงดักจับฝุ่นละออง

2.กำหนดพื้นที่เขตมลพิษต่ำ (Low Emission Zone) ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งมวลชน เพื่อลดการเผาไหม้จากการใช้รถยนต์ส่วนตัว

3.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันฝุ่นละออง เช่น หน้ากากอนามัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง เช่น คนสูงอายุ เด็ก เป็นต้น ตลอดจนการจัดพื้นที่ปลอดภัยปลอดฝุ่นในสถานที่ที่มีกลุ่มเปราะบางและประชาชนหนาแน่น เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น

4.เพิ่มการตรวจวัดข้อมูล PM 2.5 โดยจะนำรูปแบบจากไต้หวันในการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นละออง พร้อมทำแผนที่มลพิษ ตลอดเพิ่มศักยภาพในการทำนายหรือพยากรณ์สถานการณ์ PM 2.5 เพื่อจะได้แจ้งเตือนประชาชนให้สามารถเตรียมการล่วงหน้าได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแผนที่จะดำเนินการภายใต้อำนาจที่มีอยู่ โดยจะลดการทำงานแบบแยกส่วนและบูรณาการการทำงานแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านการใช้แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ประชาชนสามารถรับชมการอภิปรายย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/SasinSEC/videos/1026351314693892/