อนามัยโลก เลิกระบุ ‘ฝีดาษลิง’ เป็นโรคเฉพาะถิ่น

WHO เลิกระบุ ‘ฝีดาษลิง’ เป็นโรคเฉพาะถิ่น

องค์การอนามัยโลกระบุว่า ได้ยกเลิกการกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิงว่าเป็นโรคที่พบได้เฉพาะถิ่น หรือพบได้เพียงในบางประเทศแล้ว เพื่อให้การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น

ก่อนหน้านี้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่มักจะพบได้เฉพาะในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกากลาง แต่ในปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในหลายประเทศทั่วทุกทวีป นำไปสู่การดำเนินการดังกล่าวตามมา

องค์การอนามัยระบุในข้อมูลความคืบหน้าของสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ส่งให้สื่อเมื่อวันที่ 17 มิถุนายนว่า ได้มีการลบการกำหนดความแตกต่างระหว่างประเทศที่เคยถูกระบุสถานะโรคเฉพาะถิ่นกับโรคที่ไม่ใช่โรคเฉพาะถิ่นแล้ว และจะมีการรายงานถึงสถานการณ์ในประเทศต่างๆ ร่วมกัน เพื่อสะท้อนถึงการตอบสนองให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 มิถุนายน องค์การอนามัยโลกได้ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงแล้ว 2,103 คน ใน 42 ประเทศ และในจำนวนนี้พบผู้ป่วยที่น่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าว 1 ราย

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกมีกำหนดที่จะจัดประชุมฉุกเฉินในวันที่ 23 มิถุนายน เพื่อพิจารณาว่าจะจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงที่พบทั่วโลกในขณะนี้อย่างไร รวมถึงจะต้องมีการประกาศให้การแพร่ระบาดดังกล่าวกลายเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่น่าวิตกกังวลในระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดด้วยหรือไม่

ในบรรดาผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงที่พบ ร้อยละ 84 ที่ได้รับการยืนยันอยู่ในภูมิภาคยุโรป ตามด้วยอเมริกา แอฟริกา เมดิเตอเรเนียนตะวันออก และแปซิฟิกตะวันตก อย่างไรก็ดี องค์การอนามัยโลกเชื่อว่า จำนวนผู้ป่วยที่แท้จริงมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น