โควิดวันนี้ (19 มิ.ย.) พบผู้ป่วยใหม่ 1,892 ราย และเสียชีวิต 22 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ 1,892 ราย และเสียชีวิต 22 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โดยมีผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,892 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,888 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย และผู้ป่วยสะสม 2,275,609 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 1,874 ราย หายป่วยสะสม 2,278,772 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,311 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม 8,769 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) และจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 607 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม