พรรคกล้า ขอรัฐยกเลิกกฎห้ามขายสุรา 14.00-17.00 น. รับมติ ครม. เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 ชี้ไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว

พรรคกล้า ขอรัฐยกเลิกกฎห้ามขายสุรา 14.00-17.00 น. รับมติ ครม. เปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 ชี้ไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2565 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เลขาธิการพรรคกล้า พร้อมด้วยนายบุญสืบ จันทร์แจ่มศรี และทีมเศรษฐกิจพรรคกล้า ประชุมร่วมกับผู้แทนกลุ่มสุราและไวน์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (The Asia Pacific International Spirits and Wines Alliance : APISWA) หารือถึงข้อเรียกร้องลดปัญหาอุปสรรค เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและบริการหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย

นายอรรถวิชช์ กล่าวว่า ไทยเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแล้ว ช่วงโควิดที่ผ่านมาภาคธุรกิจท่องเที่ยวอ่อนแรงไปมาก กติกาใดของรัฐที่แก้ไขแล้วช่วยเขาได้ต้องรีบทำ เช่น กฎจำกัดเวลาขายสุรา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กลายเป็นข้อเสียเปรียบในการดึงนักท่องเที่ยว เมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียนที่ไม่ได้ควบคุมเรื่องนี้

“ปัจจุบัน ไทยเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยว กิน ดื่ม เราเคยมีนักท่องเที่ยวถึงปีละ 40 ล้านคน ทำรายได้ถึงปีละ 3 ล้านล้านบาท เฉพาะในภาคธุรกิจนี้ แต่กลับมีกติกาห้ามขายสุรา ในเวลา 14.00-17.00 น. ด้วยเหตุผลเก่าแก่เมื่อปี 2515 ว่า กลัวข้าราชการเมาแล้วไม่ทำงาน”

นายอรรถวิชช์ กล่าวต่อว่า ดังนั้น เมื่อศบค.ชุดใหญ่ มีมติขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตี 2 ตั้งแต่ 1 ก.ค.นี้แล้ว ก็ควรยกเลิกกฎห้ามขายสุราช่วง 14.00-17.00น. ไปด้วย เพื่อให้เหมาะกับสภาพปัจจุบันที่ไทยเป็นประเทศท่องเที่ยว