ผู้ว่าฯชัชชาติ ส่ง ‘ธงทอง’ นั่งประธานบอร์ดกรุงเทพธนาคม เคลียร์สัญญารถไฟฟ้า

ผู้ว่าฯชัชชาติ ส่ง ‘ศ.ธงทอง’ นั่งประธานบอร์ดเคที วาระ 4 ปี เคลียร์สัญญารถไฟฟ้า

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เมื่อเวลา 11.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กทม.) จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีวาระสำคัญ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือ บอร์ดชุดใหม่

สำหรับ กทม. ซี่งถือหุ้นรายใหญ่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานการประชุมดังกล่าวแทน เนื่องจากติดภารกิจเข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ ล่าสุดชัดเจนว่า ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเคทีคนใหม่ จะมีการเสนอชื่อของ ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นนักกฎหมาย ให้รับตำแหน่งดังกล่าว พร้อมกับมีการเสนอชื่อกรรมการอื่นๆ อีก 6 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน โดยจะมีวาระการทำงาน 4 ปี

อย่างไรก็ตาม เคที มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กทม.หลายเรื่อง ทั้งแหล่งเงินทุนที่มาจากรายได้ ซึ่ง กทม. ว่าจ้างให้ดำเนินโครงการกว่า 20 โครงการ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท รวมถึงได้รับเงินอุดหนุนจาก กทม. เมื่อผู้ว่าฯ กทม. เห็นสมควร และโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร การถือหุ้นของ กทม. ในเคที มูลค่า 49,994,000 บาท คิดเป็น 99.98% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด รวมถึงที่มาของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนี้ บอร์ดชุดใหม่มีภารกิจสำคัญ คือ จะเข้ามาดูแลเกี่ยวกับสัญญาโครงการต่างๆ รวมถึงประเด็นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วย