หัวหน้าทีม ศก. ไทยสร้างไทย หนุน #สมรสเท่าเทียม ดันเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้นตัว

หัวหน้าทีม ศก. ไทยสร้างไทย หนุน #สมรสเท่าเทียม ดันเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวฟื้นตัว

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทย และอดีตประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ ส่วนตัวเห็นด้วย เนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน รัฐไทยควรเปิดให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศมีสิทธิในการสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตร่วมกัน

โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย และกำลังฟื้นตัวจากการเปิดประเทศหลังล็อคดาวน์โควิด การให้สิทธิการสร้างครอบครัวหรือการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันให้เท่าเทียมกับชายและหญิง ซึ่งไม่ใช่แค่คู่รักคนไทย แต่ยังเปิดโอกาสให้คู่รักคนไทยกับชาวต่างชาติ จะยิ่งช่วยโปรโมทประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ทำให้คนอยากมาเที่ยวมากขึ้น สามารถเป็นทั้งสถานที่ฮันนีมูนของคู่รักเพศเดียวกันได้ด้วย ซึ่งจะสร้างโอกาสเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประเทศไทย

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีจุดเด่นเรื่องความบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ หลายคนมาอยู่ยาว มาซื้อบ้าน มาใช้ชีวิตในวัยเกษียณที่นี่ โดยเฉพาะคู่รัก LGBTQ ซึ่งหลายคนเป็นคนเก่ง และเป็นพลเมืองคุณภาพที่มีกำลังใช้จ่ายสูง เราน่าจะใช้เวทีนี้ทำให้ทุกอยากมาอยู่ อยากมาเที่ยว เราจะสามารถดึงคนเก่งและสร้างเศรษฐกิจได้ ถ้าเราทำให้เห็นว่าประเทศไทยให้สิทธิที่เท่าเทียมกัน

“คนรู้สึกว่ามาอยู่แล้วปลอดภัย มีกฎหมายเอื้ออำนวยให้ เขาก็อยากมาอยู่ อยากมาเที่ยว มาลุงทุนซื้อบ้าน มีครอบครัว เขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วสบายใจก็เป็นโอกาสที่ทำให้ไทยมีพลเมืองที่มีคุณภาพและมีรายได้”