ปักกิ่งผงะ “คลัสเตอร์บาร์” ทำติดเชื้อพุ่งกระฉูด-ทางการหวนคุมเข้ม

ปักกิ่งผงะ “คลัสเตอร์บาร์” ทำติดเชื้อกระฉูด-ทางการหวนคุมเข้ม

 

รอยเตอร์และ สเตรตส์ไทมส์ รายงานวันที่ 13 มิ.ย. ถึงสถานการณ์ โรคโควิด-19 ใน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ซึ่งพบการหวนระบาดอีกครั้ง