เผย ลูกบ้านเห็นใจ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. รับเบี้ยเสี่ยงภัยดูแลโควิด-19ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำงานสองหน้าที่ งานหนักเป็นสองเท่า กลับต้องเลือกรับค่าตอบแทนเพียงทางเดียว

ทีมไทยสร้างไทย สมุทรสงคราม เผย ลูกบ้านเห็นใจ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เผยรับเบี้ยเสี่ยงภัยดูแลโควิด-19ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทำงานสองหน้าที่ งานหนักเป็นสองเท่า กลับต้องเลือกรับค่าตอบแทนเพียงทางเดียว ทำคนด่านหน้าเสียกำลังใจ 

นายนิทรารัตน์ แพทย์วงศ์ ประธานสภาทนายความ จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้แทนพรรคไทยสร้างไทย จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวถึงกรณีที่มี ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จำนวนมากยังไม่ได้รับค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติหน้าที่ ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีตำแหน่ง เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองบทบาท ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ แบกรับความเสี่ยง อุทิศกำลังกาย กำลังใจ และเวลาส่วนตัวที่มีทั้งหมด เพื่อประโยชน์ของหมู่บ้านชุมชน ในการดูแลพี่น้องประชาชน ตามมาตรการด้านสาธารณะสุข จนปัจจุบันแนวโน้มของการแพร่ระบาดมีทิศทางที่ดีขึ้น แต่ภาครัฐกลับมีนโยบายให้เลือกรับเบี้ยเสี่ยงภัย เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทำให้ผู้ที่เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านและ อสม.เสียกำลังใจอย่างมากในการจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ดังนั้นจึงมีลูกบ้านจำนวนมาก ฝากสอบถามไปยังผู้มีอำนาจว่า บางคนทำหน้าที่เป็นทั้ง ผู้ใหญ่บ้านและอสม. แต่เวลาผู้มีอำนาจอนุมัติงบประมาณค่าเสี่ยงภัย เหตุใดจึงให้แค่ 1 ตำแหน่ง เท่านั้น แล้วอีกตำแหน่งหน้าที่หนึ่ง ทำไมไม่ให้เขาบ้าง ทั้งๆที่เขาทำงานหนักเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า แต่ได้รับการพิจารณา ค่าเสี่ยงภัยให้แค่ 1 ตำแหน่งเท่านั้น ดุลพินิจเช่นนี้ทำให้คนทำงานจำนวนมากที่มุ่งมั่นเสียลสะเพื่อส่วนรวมเสียกำลังใจ จึงอยากให้เข้าใจและขอให้ผู้มีอำนาจไตร่ตรองให้ดี เพราะที่ผ่านมาคนเหล่านี้ เสียสละและยอมเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ซึ่งค่าตอบแทนที่ให้เชื่อว่าไม่กระทบงบประมาณอย่างแน่นอน กลับกันจะเป็นพลังใจที่สำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานเหล่านี้ มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเสียสละต่อไป