ม.ขอนแก่น ยกเลิกระบบโซตัส อีกแห่ง ย้ำ “เวลาเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน”

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศยกเลิกระบบโซตัส อีกแห่ง งดกิจกรรมทุกรูปแบบตั้งแต่ 18 มิ.ย. เป็นต้นไป ย้ำ “เวลาเปลี่ยน เราก็ต้องเปลี่ยน”

 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระแสยกเลิกระบบโซตัส กำลังมาแรง สถาบันการศึกษาเริ่มทยอยประกาศไม่สนับสนุนระบบนี้

ล่าสุดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้ประกาศยกเลิกเช่นเดียวกัน โดยในประกาศระบุว่า

ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นและส่วนกลุ่มงานบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย จะมีการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ รวมถึงสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นข้อผิดพลาดในการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่าน ๆ มาในการจัดกิจกรรม ในวาระการเข้ามาทำงานประจำปีการศึกษานี้ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นนักศึกษาและร่วมออกแบบกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ทำให้ทางคณะทำงานบริหารองค์การนักศึกษาได้ร่วมสร้างกิจกรรมใหม่และปรับเปลี่ยนตามความต้องการนักศึกษาโดยแท้จริง เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ที่องค์การนักศึกษาได้ตั้งไว้

ทั้งนี้องค์การนักศึกษาไม่อนุญาตให้องค์กรที่อยู่ในการดูแลขององค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เป็นระบบโซตัส และ องค์การนักศึกษาไม่สนับสนุนระบบโซตัสในทุกรูปแบบในทุกหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

ในการจัดกิจกรรมจะไม่เป็นการบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการกระทำที่เป็นการกดขี่ กดดัน ด้วยคำพูดหรือการกระทำใดที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น ที่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิในการเป็นมนุษย์ หากนักศึกษาท่านใดพบเห็นการกระทำดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งได้ที่ กล่องข้อความเพจองค์การนักศึกษาทั้งเพจหลักและเพจส่วนกลุ่มงานบริหารงานวิทยาเขตหนองคาย เพื่อตรวจสอบรวมถึงแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด

“สุดท้ายนี้ ถึงนักศึกษาที่เคารพรักทุกคน องค์การนักศึกษาจะพยายามทำกิจกรรมให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมในทุก ๆ กิจกรรมที่เราจะจัดขึ้น ทุกการเปลี่ยนแปลงมันมันมักจะมีอุปสรรคเป็นด่านแรกเสมอ แต่อน.เชื่อว่า มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกองค์กรร่วมทำไปด้วยกัน”