รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ขนอม เยี่ยมผู้ฝึกบาร์เทนเดอร์ ยกระดับฝีมือแรงงาน รับท่องเที่ยวเมืองนครฟื้นตัวหลังโควิด

รมว.สุชาติ ลงพื้นที่ขนอม เยี่ยมผู้ฝึกบาร์เทนเดอร์ ยกระดับฝีมือแรงงาน รับท่องเที่ยวเมืองนครฟื้นตัวหลังโควิด

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บาร์เทนเดอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูงหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ โดยมี
นายไตรรัตน์ ชุ่มรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวพัจนภา วงศ์วรชาติ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมท่องเที่ยวขนอม ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ชลนภา รีสอร์ท ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานรองรับการเปิดประเทศตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมความต้องการแรงงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะในวันนี้ ผมและคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานได้ลงพื้นที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและพบปะให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บาร์เทนเดอร์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง

สำหรับการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร บาร์เทนเดอร์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ ชมรมบาร์เทนเดอร์ภาคตะวันออกประเทศไทย และสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศษฐกิจในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้บูรณาการร่วมกันกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมท่องเที่ยวขนอม ผู้ประกอบกิจการ ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมนำร่องหลักสูตร บาร์เทนเดอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และยกระดับกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีทักษะ ความรู้ด้านการผสมเครื่องดื่ม ตลอดจนสามารถประยุกต์เมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่นให้แปลกใหม่และความหลากหลาย โดยมีผู้ประกอบกิจการ และพนักงาน ของโรงแรม ที่พัก และ ร้านอาหาร เข้ารับการฝึกอบรม 25 คน ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565