โควิดวันนี้ (26 พ.ค.) ป่วยใหม่ต่ำกว่า5พัน! ดับต่ำกว่า40ศพ เข้าข่าย ATK กว่า6พัน

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ปอดอักเสบต่ำกว่า 1,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK 6,344 ราย

 

วันที่ 26 พ.ค.2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 4,924 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 4,924 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,206,239 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 5,560 ราย หายป่วยสะสม 2,184,704 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 46,595 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 995 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8 ทั้งนี้ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 6,344 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 503 ราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ปอดอักเสบต่ำกว่า 1,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 5,000 ราย ปอดอักเสบต่ำกว่า 1,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย