ฝ่ายค้าน ตั้งธง โหวตคว่ำร่างพ.ร.บ.งบปี 66 จวกจัดงบไร้ความหวังฟื้นประเทศ

ฝ่ายค้าน ตั้งธงไม่ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 66 ขอฟังรัฐบาลชี้แจงก่อน จวกจัดงบไร้ความหวังฟื้นประเทศ เปรียบเหมือนเติมเลือดไม่พอให้คนไข้

 

วันที่ 24 พ.ค.2565 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา นางสุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการการเงินอุดหนุนเด็กเล็กสู่ถ้วนหน้า 340 องค์กร ยื่นหนังสือถึงพรรคร่วมฝ่ายค้าน ผ่านนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) เพื่อขอให้อภิปราย ร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อให้มีเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า แก่เด็กอายุ 0-6 ปีคนละ 600 บาทต่อเดือน

จากนั้นนายสุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ทางกลุ่มฯ มายื่นหนังสือ เพื่อขอให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน และส.ส.พิจารณาและจัดสรรงบตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนและถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลละเลยมาตลอด ดังนั้น จึงต้องทักท้วงและขอกันอีก

โดยการพิจารณาภาพรวมของร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2566 เป็นการจัดงบที่ไม่มีความหวังทำให้ประเทศฟื้น และไม่มีความหวังที่จะหลุดพ้นจากภาวะตกต่ำเพราะ 1.จัดงบไม่ตรงกับปัญหา และ 2.จัดงบน้อย ไม่เพียงพอที่จะอัดฉีดให้ระบบฟื้นตัวได้ เหมือนคนที่ต้องการเลือด 6 ลิตร แต่วันนี้รัฐบาลจัดเลือดไปเพียงลิตรกว่า

พรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคได้หารือกันเบื้องต้นและเห็นตรงกันที่จะไม่เห็นชอบให้ผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณฉบับนี้ แต่จะขอฟังคำชี้แจงจากรัฐบาล หากชี้แจงได้ดีและเกิดความคิดเกิดความหวัง ไม่แน่เราก็อาจจะกลับมติ

เมื่อถามว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านมีมติจะคว่ำร่างฉบับนี้ใช่หรือไม่ นายสุทินกล่าวว่า ยังไม่ใช่มติ เป็นแค่แนวทางร่วมกันที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่ให้ผ่าน เพราะยังไม่ได้ฟังคำชี้แจงจากรัฐบาล

เมื่อถามว่าที่ระบุว่าเลือดไม่พอนั้น หมายความว่าเป็นงบส่วนไหน นายสุทิน กล่าวว่า งบน้อย ทั้งที่ขณะนี้เม็ดเงินในระบบแทบไม่มี ทั้งเงินเฟ้อและฝืด งบไม่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่ควรเป็น ซึ่งติดปัญหาเรื่องเพดานเงินกู้ แต่รัฐบาลควรหาวิธีเพื่อก้าวข้ามปัญหานี้ ไม่ใช่ว่าติดแล้วก็ไม่จัดงบเพิ่ม และงบก็น้อยลงเหมือนคนขาดเลือด ทั้งที่งบควรเพิ่มทุกปี ทั้งที่ไม่ใช่เวลาที่จะมาประหยัดงบ หากประหยัดก็ต้องไปประหยัดด้านอื่นที่ควรประหยัด สถานการณ์แบบนี้ควรจะจัดงบลงทุนเพิ่ม แต่ก็ไม่ทำ

เมื่อถามว่าเท่าที่พิจารณาดูงบของแต่ละกระทรวง กระทรวงใดควรลดและกระทรวงใดควรเพิ่ม นายสุทิน กล่าวว่า งบอยู่ที่กระทรวงกลาโหม และงบกลางที่จัดไว้แบบไม่มีคำอธิบาย