ศธ.ประเมินภาพรวมเรียนออนไซด์ ผ่านไปเรียบร้อย นักเรียนมีความสุข ภายใต้มาตรการคุมโควิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เผยภาพรวมเปิดเรียนออนไซต์ 1 สัปดาห์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความสุข โรงเรียนดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

วันที่ 23 พฤษภาคม น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไซต์ ก็ผ่านมา 1 สัปดาห์แล้ว พบว่าการดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และแผนเผชิญเหตุที่ ศธ.กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น ปฏิบัติตามมาตรการ 6-6-7 มีสถานที่กักตัวในโรงเรียน (School Isolation) และกำหนดพื้นที่ให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาเรียนในโรงเรียนได้ เป็นต้น

ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้กลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนอีกด้วย