‘ธงทอง’ ถอนใจ ปม ‘สีปากกา’ ถามมีเหตุผลทางกม.หรือ กกต.ตีความเอง ?

ธงทองถอนใจ กกต.ชี้แจงไม่ชัดไม่ทั่วถึง ใช้ปากกาสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินเป็นบัตรเสีย สงสัยมีเหตุผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร

 

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามประเด็นการใช้ปากกาสีอื่นที่ไม่ใช่สีน้ำเงินกากบาทเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. โดยตั้งข้อสงสัยถึงเหตุผลทางกฎหมายอย่างไร มีตัวบทชี้แจงชัดเจน หรือเป็นเพียงการตีความของกกต.

ความดังนี้

‘กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำปากกาสีอื่นที่มิใช่สีน้ำเงินติดตัวไปเองและใช้กาบัตรเลือกตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสปากกาที่หน่วยเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ ด้วยเหตุผลด้านอนามัยในเวลาที่มีโรคระบาด

หากกรรมการนับคะแนนจะวินิจฉัยว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรเสียตามแนวทางที่ กกต.ชี้แจง โดยการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลนี้ ไม่ได้เป็นที่รับรู้ทั่วถึงทั่วไปในเวลาล่วงหน้าพอสมควร ทั้งเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งก็มิได้ชี้แจงให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งระมัดระวังประเด็นนี้ให้แจ้งชัด

น่าสงสัยว่า แนวทางนี้มีเหตุผลทางกฎหมายอย่างไร มีตัวบทแจ้งชัด หรือเป็นเพียงการตีความของ กกต.
ถอนใจ’