ไอลอว์โพสต์ให้ตั้งสติเดินเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กาให้ดี ไม่เป็นบัตรเสีย

ไอลอว์โพสต์ให้ตั้งสติเดินเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กาให้ดี ไม่เป็นบัตรเสีย

 

วันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ ‘โครงการอินเทอร์เนตเพื่อกฎหมายประชาชน’ หรือ ไอลอว์ โพสต์เฟซบุ๊กวานนี้ ถึงการกาบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และเลือกตั้งพัทยา โดยเน้นย้ำถึงวิธีกากากบาทที่ถูกต้อง คือต้องมีจุดตัดเพียง 1 จุด เบี้ยวได้ แต่อย่าใหญ่เกินช่อง

ความดังนี้

“ #เลือกตั้งผู้ว่ากทม #เลือกตั้งพัทยา 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00-17.00
เดินไปเข้าคูหาตั้งสติ “กา” ให้ดี ทุกคะแนนจะได้ถูกนับพร้อมกัน ไม่กลายเป็นบัตรเสีย
#บัตรดี ต้องใช้เครื่องหมายกากบาทเท่านั้น และกาอยู่ในช่อง กาเบี้ยวได้ แต่ต้องมีจุดตัดชัดเจน กาเล็กๆ ได้แต่อย่าใหญ่เกินช่อง

#บัตรเสีย คือ เป็นเครื่องหมายอื่น ไม่มีจุดตัด หรือจุดตัดมากกว่าหนึ่งจุด บัตรที่ไม่กาอะไรเลย หรือกามากกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการเขียนข้อความอื่นๆ ประกอบ ถือเป็นบัตรเสียทั้งหมด
ระวัง! การกาทับหมายเลข ไม่กาลงในช่อง แม้จะพอรู้ได้ว่าต้องการเลือกใครแต่ก็นับเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ไอลอว์ ยังกแนบภาพตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย จากคู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย