‘ชัชชาติ’ ร่วมรับฟังข้อเสนอสภาเด็ก ชูส่งเสริมมีส่วนร่วมผ่าน “สภาเมืองคนรุ่นใหม่”

ชัชชาติ เบอร์ 8 รับฟังข้อเสนอสภาเด็ก กทม. ขยายนโยบาย “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” เปิดพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ย้ำ เยาวชนคืออนาคตของเมือง

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 วานนี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ที่อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เขตคลองเตย ข้อเสนอดังกล่าวเรียกร้องให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง 3 รูปแบบ ประกอบด้วย พื้นที่การเรียนรู้เพื่อเด็กและทุกคนในกรุงเทพฯ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและผลักดันวาระทางสังคม และ พื้นที่การมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาเมือง

ชัชชาติ กล่าวว่า คนรุ่นใหม่คือคนพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต ดังนั้นการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจึงต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น ทีมเพื่อนชัชชาติมีนโยบายตั้ง “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” เพื่อเป็นพื้นที่รับฟังเสียงและความคิดเห็น ตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์โครงการโดยคนรุ่นใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแม้ กทม. มีกลไกสภาเด็กและเยาวชน แต่ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น เด็กและเยาวชนจำนวนมากยังไม่รู้จัก ด้านภาครัฐไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เช่น ไม่ได้เชิญเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน รวมทั้งไม่ได้จัดสรรงบประมาณถึงโครงการที่เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์

ชัชชาติ เสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ผ่าน “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” หลายแนวทาง อาทิ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รู้จักสภาเด็กและเยาวชนยิ่งขึ้นเพื่อขยายการมีส่วนร่วม เปิดพื้นที่ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ให้เกิดการแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหา โดยมีผู้ว่าฯ กทม. และ ผู้อำนวยการเขต รับฟังและนำไปแก้ไข จัดสรรงบประมาณให้เกิดการสร้างสรรค์โครงการที่มีประโยชน์ รวมทั้งจัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมอย่างน้อยครอบคลุม 50 เขต กทม.

“หัวใจของการพัฒนาพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน คือการกระจายพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่การเรียนรู้ และพื้นที่ปลอดภัยทุกเขต ให้คนรุ่นใหม่กล้าแสดงความคิดเห็น จริงๆ แล้วพวกเราต้องฟังพวกเขาเยอะๆ พวกเขานี่แหละคือคนที่จะดูแลเมืองต่อไป คำตอบของเมืองในวันนี้ ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ต้องให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ และมีความผูกพันกับคำตอบนั้น แต่ถ้าเราเอาคำตอบไปยัดเยียดคำตอบให้พวกเขาเลย พวกเขาจะไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ” ชัชชาติ กล่าวว่า