เกียมอุดมขอโทษ ‘คนเสื้อแดง’ เคยร่วมด่าทอ-บิ๊กคลีนนิ่ง ขอเชิดชูนักสู้เพื่อ ปชต.

กลุ่มเกียมอุดมขอโทษ ‘คนเสื้อแดง’ เคยร่วมด่าทอ-บิ๊กคลีนนิ่ง วันสลายชุมนุม เชิดชูนักสู้เพื่อ ปชต.

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา กลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการ ร่วมกับชมรมพลังยุวชนพลเมือง (TU Activists) ชมรมวรรณศิลป์ ต.อ. ชมรมกฎหมายน่ารู้ ชมรมหลากทัศนะประวัติศาสตร์ และนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 64 ออกแถลงการณ์ “ขอโทษคนเสื้อแดง” กรณีการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ เมื่อปี 2553

แถลงการณ์ระบุว่า วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เป็นวันสุดท้ายของการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตรวมอย่างน้อย 99 คน และมี 6 คน ที่เสียชีวิตในวัดปทุมวนาราม แต่ในช่วงเวลานั้น ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาคือ นายวิศรุต สนธิชัย นักเรียนและบุคลากรเตรียมอุดมศึกษาส่วนใหญ่เมินเฉยต่อความรุนแรงจากรัฐที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมนี้

แม้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่ชุมนุม นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากลับไม่สนใจ บ้างก็ต่อว่าด่าทอคนเสื้อแดง บ้างก็ดูถูกคนเสื้อแดงผ่านเอกสารประกอบการเรียน การสอนและสื่อออนไลน์ บ้างก็ออกมาร่วมทํากิจกรรม Big Cleaning Day ทําลายหลักฐานการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงหลังจากการสลายการชุมนุมด้วยกระสุนจริงอย่างเลือดเย็น ซึ่งนําโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงในขณะนั้น และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในขณะนั้น

ชมรม และองค์กรนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เข้าร่วมในแถลงการณ์นี้ขออภัยคนเสื้อแดงอย่างสุดหัวใจ สําหรับทุกความผิดที่ประชาคมเตรียมอุดมศึกษาได้กระทํา แม้ว่าเพียงคําขอโทษจะเทียบไม่ได้เลยกับความอยุติธรรม ความเจ็บปวด และการดูถูกจากสังคมที่คนเสื้อแดงต้องเผชิญเป็นเวลากว่า 12 ปีก็ตาม
รวมถึงขอยืนยันว่าคนเสื้อแดงคือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย คนเสื้อแดงคือผู้ยึดหยัดในอุดมการณ์ที่ไม่หวั่นไหว แม้ต้องเผชิญหน้ากับกระบอกปืน และขอสดุดีวีรชนคนเสื้อแดงทุกคน

แด่นักสู้ธุลีดิน