‘นายกฯ’ ร่วมวงเสวนา “ถามมา-ตอบไป” เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม พารากอน ฮอล์ 19 พ.ค.นี้

19 พ.ค.นี้ ที่พารากอน ฮอล์ ‘นายกฯ’ ร่วมวงเสวนา “ถามมา – ตอบไป” เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม พร้อมปาฐกถาพิเศษ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม”

 

วันที่ 18 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 19 พฤษภาคม เวลา ประมาณ 09.00 น. ที่รอยัล พารากอน ฮอล์ สยามพารากอน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ซึ่งในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะแสดงวิสัยทัศน์ ข้อเสนอแนะ และทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในอนาคต ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป

งานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอล์ สยามพารากอน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมนิสิตเก่าเศรษฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้วิกฤตการณ์ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการเสวนาในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ มองเศรษฐกิจโลก สะท้อนเศรษฐกิจไทย, ประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างไร ในสองประเด็น 1.การดำเนินการในภาคการผลิตและบริการ การปรับตัวรองรับวิกฤตที่เกิดขึ้นและการวางรากฐานการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และ 2.โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่ และการวางรากฐานการพัฒนาในอนาคต

นายธนกรกล่าวว่า โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม มีหัวข้อการเสวนาที่เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเช่นกัน ได้แก่ “กฎหมายทันสมัย ระบบราชการทันโลก แก้คอร์รัปชั่นทันที” “สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” “ดูแลทุกวัย ให้โอกาสทุกชีวิต” “ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับสวัสดิการ” “ประเทศไทยยั่งยืน มุมมองความหวังคนไทย” และผู้ร่วมการเสวนาในแต่ละหัวข้อเป็นระดับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่มีส่วนสำคัญในการทำงานเพื่อประเทศ และประชาชนไทย ทั้งนี้ หากสนใจ สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน http://gowatch.live/BetterThailand2022/ ได้อีกด้วย