‘วิโรจน์’ จวก อดีต ผู้บริหาร กทม. จัดงบแย่จนน้ำท่วมทำอัมพาตทั้งกรุงเทพฯ

ตัดงบระบายน้ำเหี้ยน ประเคนอุโมงค์ยักษ์ ‘วิโรจน์’ จวก อดีต ผู้บริหาร กทม. จัดงบแย่จนน้ำท่วมทำอัมพาตทั้งกรุงเทพฯ

 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ถาม เมื่อวานฝนตกหนัก แต่ระบบระบายน้ำกลับเป็นอัมพาต! การบริหารของผู้ว่า กทม. ที่ผ่านมาปล่อยให้ระบบการระบายน้ำของกรุงเทพขาดการดูแลแบบนี้ได้อย่างไร
.
หัวใจของการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณ แต่ถ้าเราไปดูตัวเลขงบประมาณ งบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมกลับถูกตัดเหี้ยน
.
งบซ่อม/สร้างสถานี-ประตู-บ่อสูบน้ำ โดนตัดไป 5,170 ล้าน เหลือ 136 ล้าน
งบข้อมูลพยากรณ์อากาศและน้ำท่วม โดนตัดไป 295 ล้าน เหลือ 68 ล้าน
งบสร้างแก้มลิง โดนตัดไป 1,463 ล้าน เหลือ 96 ล้าน
งบเครื่องสูบน้ำและรถเคลื่อนที่เร็ว โดนตัดไป 1,005 ล้าน เหลือ 0 บาท (ย้ำว่าศูนย์บาท)
.
ยังไม่รวมงบโครงการพื้นฐานในการลอกท่อลอกคลองที่โดนตัดไป 7,144 ล้าน เหลือ 521 ล้าน

ในขณะที่งบสร้างอุโมงค์ยักษ์ 2,000 ล้านที่ไม่ทีการเบิกจ่ายเลยกลับไม่โดนตัดซักบาท
.
ข้อมูลจากRocket Media Lab บอกว่าการลอกท่อช่วงเดือนธันวาคม2563 ถึง พฤษภาคม 2564 ทำได้เพียง 7.51% จากความยาวท่อทั้งหมดในกรุงเทพ แล้วจะไม่ให้น้ำท่วมขังได้ยังไง!
.
ผู้ว่าต้องจัดสรรงบใหม่และเร่งรัดการลอกท่อลอกคลองทั่วกรุงเทพก่อนฤดูฝนให้ได้ครับ
.
นอกจากนี้ วิโรจน์กล่าวต่อไปอีกว่านโยบาย “ลอกท่อทั่วเมือง ลอกคลองทั่วกรุง” จบปัญหาน้ำรอระบาย
.
ปัญหาน้ำท่วมแก้ได้ ไม่ต้องใช้เมกะโปรเจค เพียงแค่ดูแลระบบระบายน้ำทั่วกรุงเทพให้ใช้งานได้จริง
.
ตลอดเวลาที่ผ่านมา กรุงเทพ จัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่ไม่เอื้อต่อการจัดการปัญหาน้ำท่วมเท่าใดนัก โดยงบขุดลอกคูคลอง บำรุงรักษาสถานีสูบน้ำ ที่จะสามารถช่วยบรรเทาน้ำท่วมได้ในวันนี้กลับได้รับงบน้อยจนไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงาน ส่วนอุโมงค์ยักษ์ที่ยังไม่สามารถใช้การได้ในเร็ววันนี้กลับได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนมาก
.
ในส่วนการขุดลอกคูคลองที่หากทำได้ดีก็จะสามารถช่วยระบายน้ำได้มากก็มีปัญหาการทุจริต เนื่องจากกรุงเทพ ประเคนงานให้กับเอกชนเพียงไม่กี่ราย เมื่อมีผู้รับเหมาน้อยรายสุดท้ายก็ไม่สามารถขุดลอกคูคลองได้ทัน มากไปกว่านั้นเอกชนที่มาประมูลงานจำนวนมากก็ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จด้วยตนเอง แต่เข้ามาประมูลงานเพื่อฟันหัวคิว แล้วไปจ้างช่วงให้บริษัทอื่นมาทำงานต่ออีกที
.
กรุงเทพ จึงจำเป็นต้องเริ่มการประมูลหาผู้รับเหมาอย่างเป็นธรรม หยุดประเคนงานให้กับผู้รับเหมาเพียงไม่กี่ราย รวมทั้งออกกฎระเบียบห้ามจ้างช่วง หากเอกชนรายใดไม่มีศักยภาพที่จะทำให้งานสำเร็จลุล่วง ก็ห้ามประมูลงานเพื่อไปจ้างช่วงฟันหัวคิว
.

ทั้งหมดนี้หากผู้ว่ากรุงเทพมหานครชื่อวิโรจน์ สิ่งที่เราจะทำคือ

เปลี่ยนงบอุโมงค์ยักษ์ 2,000 ล้าน เป็นขยายท่อระบายน้ำ ขุดลอกท่อและคูคลอง เพื่อให้ “น้ำรอการระบาย” ระบายได้เร็วขึ้น เมื่อฝนตกน้ำไม่ท่วม
แยกระบบท่อน้ำฝน-ท่อน้ำเสีย เพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ
ตั้งศูนย์รวมการจัดการน้ำไว้ที่เดียว (Single Command) เพื่อให้ข้อมูลทันสถานการณ์ การตัดสินใจทำได้รวดเร็ว
หน่วยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมลอกท่อเมื่อฝนตกระดับวิกฤต
ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ โดยเพิ่มระบบสำรองไฟสถานีสูบน้ำที่ต้องใช้ automatic transfer เปลี่ยนเฟสไฟ และใช้ระบบ iot ควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ไม่ต้องรอไขกุญแจ