‘เท่าพิภพ’ พร้อมหนุน ‘ร่าง พ.ร.บ.กัญชา’ ฉบับภาคประชาชน ประกบฉบับ ‘ภูมิใจไทย’

‘เท่าพิภพ’ พร้อมหนุน ‘ร่าง พ.ร.บ.กัญชา’ ฉบับภาคประชาชน ประกบฉบับ ‘ภูมิใจไทย’ ย้ำสิทธิเท่ากัน บนหลักการเสรี-กลไกที่เป็นธรรม

 

ในการเสวนาหัวข้อ ‘ออกแบบกฎหมายกัญชาฉบับประชาชน’ โดยความร่วมมือระหว่างเครือข่ายขีดเขียนอนาคตกัญชาไทย และทีมงานพรรคก้าวไกล จ.นครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า สิ่งที่ประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายกัญชาในประเทศไทยที่กำลังจะผ่านสภา เป็นความกังวลแบบเดียวกับกรณีของเหล้าเบียร์หรือสุราก้าวหน้าที่ตนกำลังผลักดัน นั่นคือห่วงว่าจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่นำไปสู่ธุรกิจลักษณะสัมปทานและประโยชน์ส่วนใหญ่จะนำตกอยู่ในมือนายทุนไม่กี่ตระกูล ดังนั้น จึงต้องการ พ.ร.บ.กัญชา ที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าฐานะใดก็ควรมีสิทธิ์เท่ากัน เสรีโดยหลักการเเละมีความเป็นธรรมทางกลไก
.
“พรรคก้าวไกลรับฟังทุกข้อเสนอและพร้อมช่วยเหลือผลักดันกฎหมายที่มาจากประชาชนเสมอ เรามีความยินดีที่ได้เห็นกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นนี้ ขณะนี้ ในสภามี ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ของพรรคภูมิใจไทย รอการพิจารณาอยู่ ยอมรับว่าเป็นร่างที่มีความก้าวหน้ามากอยู่เเล้วในระดับหนึ่ง มีการการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับจดแจ้ง รวมเรื่องการใช้ต่างๆที่ปลดล็อกค่อนข้างเปิดกว้าง แต่ยังมีส่วนที่ผมและพรรคก้าวไกลอยากให้เพิ่มลงไปในกฎหมายด้วย เช่น การกำหนดมาตรการป้องกันการผูกขาด หรือการเก็บภาษีให้ท้องถิ่นที่ท้องถิ่นกำหนดอัตราเองได้ เพื่อใช้มาตรการทางภาษีเป็นเครื่องมือควบคุมหรือส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ของตนจากธุรกิจกัญชาที่จะเติมโตขึ้น และอยากให้ตัดส่วนของคณะกรรมการกัญชาที่มีเเต่ข้าราชการโดยไม่มีประชาชนออกไป”
.
เท่าพิภพ ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า อยากให้ทุกคนช่วยจับตาดู ร่าง พ.ร.บ.กัญชงและกัญชา ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในสมัยประชุมนี้ เพราะมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะทางเลือกของเกษตรกรในการทำธุรกิจซึ่งสำหรับประเทศไทยน่าจะมีมูลค่ากว่าแสนล้าน พ.ร.บ.กัญชงและกัญชา ควรเป็นกฎหมายที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน และหากภาคประชาชนสามารถเสนอกฎหมายเข้ามาได้ทัน ตนยินดีรับร่างกฎหมายของประชาชนเข้าสู่สภาไปพิจารณาประกบพร้อมร่างที่มีอยู่ตอนนี้ เพื่อให้กฎหมายกัญชงและกัญชาที่ผ่านสภาออกมาเป็นกฎหมายที่สร้างประโยชน์สูงสุดและเป็นที่ยอมรับสำหรับทุกฝ่าย
.
ในเวทีเดียวกัน นายประสิทธิชัย หนูนวล ตัวแทนเครือข่ายขีดเขียนอนาคตกัญชาไทย ได้บรรยายสถานการณ์ในภาพรวมและแจกแจงข้อดี ข้อเสีย รวมถึง ข้อกังวลต่อ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฉบับภูมิใจไทย ว่าเป็นฉบับที่ ‘เสรีในหลักการแต่กีดกันโดยกลไก’ จึงเป็นที่มาของการรวมตัวจัดทำ พ.ร.บ.กัญชา ฉบับประชาชน ขึ้น
.
นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนาหลายภาคส่วน ทั้งผู้ปลูกที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ที่ยังต้องแอบทำอยู่ใต้ดิน ผู้ที่แปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงประชาชนคนธรรมดาที่สนใจในประเด็นกัญชาทั้งเพื่อสันทนาการและการแพทย์ ซึ่งส่วนใหญ่มีความวิตกกังวลในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติการให้อนุญาตปลูกเเละแปรรูปเพื่อการค้า ว่าอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติเพื่อล็อกสเปกให้กลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งหรือไม่ กลัวว่าจะซ้ำรอยธุรกิจสุราที่ผูกขาดไม่กี่ตระกูล และยังมีเรื่องการจำกัดสายพันธุ์ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการผูกขาดการนำเข้าเมล็ดผลิตเมล็ดอนาคต รวมถึงไม่เอื้อต่อกลุ่มนักผสมพันธุ์กัญชา (Breeder) ที่ต้องการพัฒนาสายพันธุ์ที่ดีและหลากหลายออกมาสู่ตลาด