โควิดวันนี้ (18 พ.ค.) ป่วยใหม่ทะลุ 5 พัน ติดเชื้อเข้าข่าย ATK กว่า 5 พัน ดับเพิ่ม 45 ศพ

ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่กลับมาทะลุ 5,000 ราย หายป่วยกลับบ้านกว่า 8,000 ราย เสียชีวิต 45 ราย เข้าข่าย ATK 5,652 ราย

 

วันที่ 18 พ.ค.2565 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 5,633 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 5,632 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,165,175 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

หายป่วยกลับบ้าน 8,042 ราย หายป่วยสะสม 2,129,638 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) เสียชีวิตเพิ่ม 45 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 60,883 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,160 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 15 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 15.6 ทั้งนี้ ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 5,652 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 568 ราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่กลับมาทะลุ 5,000 ราย หายป่วยกลับบ้านกว่า 8,000 ราย เสียชีวิต 45 ราย

โควิดวันนี้ ศบค. รายงานสถานการณ์เบื้องต้นพบผู้ป่วยใหม่กลับมาทะลุ 5,000 ราย หายป่วยกลับบ้านกว่า 8,000 ราย เสียชีวิต 45 ราย