ครม.ทุ่ม 399 ล้าน ดึงงบกลางฉุกเฉิน ให้กรมประชาฯ ตีปี๊บผลงานรัฐบาล-เจ้าภาพจัดเอเปก

ครม.อนุมัติ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 399 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ เป็นค่าใช้จ่าย ตีปี๊บผลงานรัฐบาล-ไทยเจ้าภาพเอเปก

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ที่กระทรวงการคลัง อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนพ.ย. 2565 จำนวน 399,572,400 ล้านบาท ให้กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทย ปี พ.ศ. 2565 และผลงานสำคัญของรัฐบาล ตามที่สำนักนายกฯ เสนอ โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ