‘ตรีนุช’ ไม่เห็นด้วย โรงเรียนลงโทษกล้อนผมเด็ก ย้ำ ศธ.เปิดกว้างเรื่องทรงผมอยู่แล้ว

‘ตรีนุช’ ไม่เห็นด้วยหาก ร.ร.ลงโทษกล้อนผมเด็ก ย้ำ ศธ.เปิดกว้างไม่ปิดกั้นเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน ให้กำหนดตามความเหมาะสม

 

จากกรณีกลุ่มนักเรียนเลว ติดป้าย #เสรีทรงผม ตามโรงเรียนดัง พร้อมเชิญชวนนักเรียนร่วมติดแฮชแท็ก #เสรีทรงผม เพราะนักเรียนควรจะสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ จะไว้ผมสั้นหรือผมยาว แต่งตัวอย่างไร แต่งหน้าหรือไม่ นักเรียนควรมีสิทธิเลือก แต่ในบางโรงเรียนยังละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนักเรียนอยู่ โดยเฉพาะในเรื่องกฎทรงผมที่ล้าหลังและเป็นปัญหามานานปีนั้น

ล่าสุด วันที่ 17 พ.ค. 65 ที่โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 ก็เปิดกว้างเรื่องทรงผมอยู่แล้ว โดยระเบียบดังกล่าว กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง สามารถออกระเบียบให้สอดคล้องกับบริบทของตน ซึ่งการออกระเบียบเรื่องทรงผมนั้น คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียน มีส่วนร่วมกำหนดระเบียบสถานศึกษาร่วมกัน

ดังนั้นสถานศึกษาแต่ละแห่ง จะมีระเบียบที่แตกต่างกันตามบริบทของตน เช่น โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร ที่กำหนดระเบียบทรงผม โดยให้อิสระกับนักเรียน เป็นต้น แม้นโยบายจาก ศธ.จะไม่ปิดกั้นเรื่องระเบียบทรงผมนักเรียน แต่ในบางโรงเรียนอาจยังยึดตามระเบียบทรงผมเดิมคือหากพบเด็กไว้ผมยาวผิดระเบียบอาจจะลงโทษตัดผม กล้อนผมนักเรียน

ศธ.ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยที่จะมีการลงโทษนักเรียนในลักษณะนี้ และไม่มีมาตรการให้ลงโทษเด็กถึงขั้นรุนแรงจนกระทบการเรียนการสอนของเด็ก เพราะ ศธ.เน้นย้ำกับสถานศึกษาเสมอว่าต้องให้ความสำคัญกับนักเรียนเป็นหลัก จึงอยากให้สถานศึกษาพูดคุยทำความเข้าใจกับนักเรียนให้มากขึ้น