“ศิธา” ควง “พนา” ให้กำลังใจครู-ผู้ปกครอง-นร.รับเปิดเทอม ชูนโยบาย “โรงเรียนดีใกล้บ้าน” มุ่งการศึกษาคุณภาพเท่าเทียม

“น.ต.ศิธา เบอร์ 11” ควง “พนา วุฒิเดช” เยี่ยมคณะคูร ผู้ปกครอง ถึงโรงเรียนในวันเปิดเทอม ประกาศยืนยัน สร้างโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีมาตรฐานเท่าเทียมให้เกิดขึ้นจริง วางเป้าปรับปรุงหลักสูตร เน้นให้เด็กรู้จักตนเองเร็วที่สุด ใช้Technology เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ให้โรงเรียนใกล้บ้าน คือโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายพนาวุฒิเดช ผู้สมัครส.ก.หมายเลข 3 เขตดอนเมือง พรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ เขตดอนเมือง เยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์ และพบปะกับผู้ปกครองรวมถึงน้องๆนักเรียน ที่โรงเรียนวัดดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรก ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยน.ต.ศิธา ได้สอบถามถึงปัญหาการศึกษา ปัญหาค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการเปิดภาคเรียน กับบรรดาผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลาน ในช่วงเช้าวันนี้

พร้อมย้ำว่า การพัฒนาคนและการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่ทีมผู้ว่าไทยสร้างไทยให้ความสำคัญ เราจึงสร้างนโยบาย “โรงเรียนดีใกล้บ้าน”ขึ้นมาเพื่อผลักดัน การพัฒนาระบบการศึกษา โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ให้เกิดขึ้นจริงในทุกพื้นที่ โดยทำให้โรงเรียนทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งทางโภชนาการและความรู้ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกลับโลกสมัยใหม่ รวมถึงมีนักโภชนาการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวัน ซึ่งไม่ใช่การเสนอเชิงอุดมคติ เหมือนกับผู้ว่า กทม.ที่ผ่านๆมา ที่ต้องการความเป็นเลิศทางวิชาการแบบเลื่อนลอยเท่านั้น เพราะยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอยู่ ทั้งในเรื่องโอกาสและมาตรฐานของสถาบันแต่ละแห่ง จึงต้องสร้างโรงเรียนทุกแห่งให้มีมาตรฐานทัดเทียมกัน

สร้างโรงเรียนใกล้บ้าน ให้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุด ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่กลุ่มเปราะบาง อาทิการนำ Technology มาปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัดกทม. ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และ E-Learning ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะอื่นนอกห้องเรียน โดยไม่ต้องเสียเงินเพื่อเรียนพิเศษ เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรมมิ่ง การทำอาหาร เริ่มต้นธุรกิจค้าขายออนไลน์ หรือการเรียนดนตรี

ซึ่งเนื้อหาที่สอน ควรเป็นเนื้อหาของโลกอนาคต สอนภาษาอังกฤษ จีน ในโรงเรียนกทม.โดยเจ้าของภาษาด้วยการประสานความร่วมมือกับเมืองพี่เมืองน้องของกทม.ทั่วโลกปรับเวลาเรียนให้มีทั้งออนไลน์ และออนไซต์ เพื่อแก้ความเหลื่อมล้ำของการเรียน นักเรียนใช้อินเตอร์เน็ตฟรี มีการพัฒนา E-Learning Platform ของกรุงเทพ ให้ทันสมัย และตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลง- อย่างรวดเร็ว พร้อมปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นให้เด็กรู้จักตนเองเร็วที่สุด รู้การหาความรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

ขณะเดียวกัน โรงเรียน ต้องสอนทักษะชีวิต โรงเรียนกีฬาต้องมี เราต้องทำให้เด็กเป็นพลเมืองของโลก ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและประเมินคุณภาพ ต้องให้ประชาชนร่วมคิดร่วมทำ มีสิทธิประเมินเลื่อนลดปลดย้ายข้าราชการได้ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญ นำไปสู่การยกระดับการศึกษาของประเทศได้อย่างก้าวกระโดด และสร้างให้โรงเรียนที่ใกล้บ้าน คือโรงเรียนที่ดีที่สุดของชุมชนเป็นจริงได้