เทพไท ชี้ขั้วทักษิณได้เปรียบ มองแคมเปญ “ไม่เลือกเราเขามาแน่” เลือกตั้งผู้ว่ากทม. แป้ก