เปิดตัว “สุพันธุ์ มงคลสุธี” อดีตประธาน สอท. นั่งหน.ทีมเศรษฐกิจไทยสร้างไทย

สุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย อาสานำทัพไทยสร้างไทย ช่วยคนตัวเล็ก ระบุคนตัวเล็กอยู่ได้คนตัวใหญ่ก็อยู่ได้ เผยชื่นชอบอุดมการณ์พรรค ที่ก้าวข้ามความขัดแย้งมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่ดี ชี้ภาครัฐและเอกชนต้องจับมือกัน โฟกัสในสิ่งที่เก่งและเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ ให้คนตัวเล็กกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมสยามแคมเปนสกี้ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวต้อนรับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เพิ่งหมดวาระ และได้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC 2022) และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าพรรคไทยสร้างไทย โดยจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ เป็นคนเก่ง เข้ามาทำหน้าที่สําคัญให้กับพรรคนั่นคือการเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ

คุณหญิงสุดารัตน์ ได้กล่าวชื่นชม นายสุพันธุ์ ด้วยว่าเกิด จากการเป็น SMEs ตัวเล็ก ขยายกิจการและเติบโตจนสามารถนำพาธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์ เป็นบริษัทมหาชน ได้มากถึง 4 บริษัท และทั้ง 4 บริษัทไม่มีสัมปทานรัฐมาช่วยให้เติบโต ที่สำคัญมียอดขายหลายหมื่นล้าน และเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยความสามารถของตนเอง เป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์สูง เป็นคนที่มองอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในแง่ของเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ คิดได้และทำเป็น ซึ่งเป็น DNA ที่ตรงกับตนเอง นอกจากจะเป็นที่ยอมรับของคนในประเทศแล้ว ยังเป็นที่ยอมรับของนานาชาติด้วย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC 2022) และประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ยิ่งไปกว่านั้น คุณสุพันธุ์ ยังเป็นบุคคลที่สามารถสร้างทุกอย่างให้เติบโตขึ้นมาได้ ด้วยฝีมือของตนเอง เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ไกล จะมาเป็นผู้นำให้สามารถฟื้นเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีหลักในการทำงานเช่นเดียวกับพรรคไทยสร้างไทย คือการยุติความขัดแย้ง มุ่งสร้างเศรษฐกิจไทย และการให้ความสำคัญกับคนตัวเล็ก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ คุณสุพันธุ์ ตัดสินใจมาร่วมกับพรรคไทยสร้างไทย

สำหรับพรรคไทยสร้างไทย เราจะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลาน เป็นทางเลือกใหม่ทางรอดของประเทศ และจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะร่วมกันสร้างทางออกจากวิกฤตการเมืองแบ่งขั้ว จนทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างยาวนาน พรรคไทยสร้างไทยจะมุ่งมั่นในการดูแลปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง สร้างเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่ง จะอาสาทุ่มเททำงาน ไปสู่การแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจให้กับประชาชน นักธุรกิจต่างๆ

ทั้งนี้ ในการเปิดตัว ต้อนรับนายสุพันธุ์ เข้าเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย ยังมีนักธุรกิจ เช่นคุณสมโภชน์ อาหุนัย บริษัท Energy Absolute จำกัด คุณสมนึก กยาวัฒนกิจ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด คุณทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตสหกรรมภาคเหนือ คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประทาน สอท คุณเดชบุญ มาประเสริฐ ประธานสภาองค์การนายจ้างธุรกิจไทย รวมถึงคณะผู้บริหารของพรรคไทยสร้างไทย เช่นดร. โภคิน พลกุล นายสมยศ ลีลาปัญญาเลิศ น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัคร ผู้ว่ากทม.หมายเลข 11 พรรคไทยสร้างไทย นายพงศกร อรรณนพพร นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น นายประวัฒน์ อุตโมท ร่วมต้อนรับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรคไทยสร้างไทยคนใหม่เข้าพรรคด้วย

หลังจากนั้น นายสุพันธุ์ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการเปิดตัวเข้าร่วมพรรคไทยสร้างไทย โดยมองปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน ความเหลื่อมล้ำ ทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศกว่า 77% กระจุกตัวอยู่กับคนรวยที่สุดของไทยที่มีสัดส่วนเพียง 10% ของประชากรทั้งหมด รัฐจึงต้องทำหน้าที่ดึงคนไทยขึ้นมา จากโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ และจนต่อเนื่อง

โดยเห็นว่าหากปล่อยปละละเลยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปตัวผมอาจสบาย แต่ลูกหลานผมจะลำบาก ผมกู้ไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกัน คนตัวเล็กกู้ได้น้อย สู้รายใหญ่ไม่ได้ ดังนั้นภาครัฐจะต้องเห็นคุณค่า SMEs และต้องทำให้เงินบาทอ่อนลง เพราะถ้าเศรษฐกิจดีคนก็ซื้อสินค้า แต่หากยังปล่อยสถานการณ์ให้เป็นเช่นนี้ ท้ายที่สุดจะเหลือคนเพียง 2 ประเภทคือ คนขายกับคนเสพยา Call center อาชีพใต้ดินเยอะ เพราะคนลำบาก

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าสัดส่วน GDP ต่อหัวประชากรไทยตกลงมา ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น คนจนยิ่งจน ประชาชนจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองอยู่รอด พี่น้องประชาชนไม่ผิด แต่นโยบายของประเทศยังผิดทิศผิดทาง

ทั้งนี้ตนเอง มาจากเอกชน เรารู้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างดี จะถามเรื่องอะไรในสภาอุตสาหกรรม มีคนเก่งๆเยอะ เรารู้ปัญหา รัฐต้องมีงบประมาณ มีนโยบายสนับสนุน ไม่ใช่กำกับดูแล ควบคุมเพียงอย่างเดียว

และจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาพบว่า ภาครัฐขาดการเชื่อมต่อกับภาคเอกชน ทำให้เอกชนไม่กล้ามาเล่นการเมือง แต่ผมไม่กลัวเพราะผมซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ผมไม่ได้เก่งที่สุด แต่มีพรรคพวกเยอะ เด็กรุ่นใหม่เก่งๆไม่กล้าออกหน้า แต่คุณหญิงสุดารัตน์ บอกว่าเปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาส จึงตัดสินใจมาร่วมกันทำงาน

นอกจากนี้ยังเห็นว่า เรื่องเศรษฐกิจ รัฐและเอกชนต้องจับมือกัน เราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราเก่ง เราเชี่ยวชาญ
เช่นด้านเกษตร ต้องมา เพราะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง เกษตรกรต้องรวยขึ้น ต้องสนับสนุน ต้องให้เครื่องมือ ต้นทุนต้องต่ำลง ผลผลิตสูงขึ้น สุดท้ายรัฐบาลต้องใช้เครื่องมือทั้งหมด (เทคโนโลยี นวัตกรรม infrastructure และการสนับสนุนจากรัฐ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่สำคัญต้องใช้คนเก่งๆทำงาน ต้องหยุดความขัดแย้ง หยุดการคอรัปชั่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีเป้าหมายและอุดมการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
และผู้นำพรรคอย่าง คุณหญิงสุดารัตน์ ไม่มีประวัติด่างพลอย คุณหญิงสุดารัตน์มุ่งมั่น ที่จะช่วยคนตัวเล็ก ตามปณิธานของพรรคที่มุ่งสร้างพรรคเพื่อคนตัวเล็ก ถ้าคนตัวเล็กอยู่ได้คนตัวใหญ่ก็อยู่ได้

ที่สำคัญคือคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ให้โอกาสตนเป็นผู้นำทัพ เพื่อมาฟื้นเศรษฐกิจให้ประเทศ จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งหมด เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยรัฐต้องสนับสนุนให้คนตัวเล็กรวยขึ้น ซึ่งตนเชื่อว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พรรคนี้จะก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง