เปิดตัว สุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย อาสานำทัพช่วยคนตัวเล็ก

สุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พรรคไทยสร้างไทย อาสานำทัพไทยสร้างไทย ช่วยคนตัวเล็ก ระบุคนตัวเล็กอยู่ได้คนตัวใหญ่ก็อยู่ได้ เผยชื่นชอบอุดมการณ์พรรค ที่ก้าวข้ามความขัดแย้งมุ่งสร้างเศรษฐกิจที่ดี ชี้ภาครัฐและเอกชนต้องจับมือกัน โฟกัสในสิ่งที่เก่งและเชี่ยวชาญ เพื่อสร้างโอกาสและรายได้ ให้คนตัวเล็กกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง 

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในการเปิดตัวเข้าร่วมพรรคไทยสร้างไทย โดยมองปัญหาเรื่องเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน ความเหลื่อมล้ำ ทรัพย์สินของคนไทยทั้งประเทศกว่า 77% กระจุกตัวอยู่กับคนรวยที่สุดของไทยที่มีสัดส่วนเพียง 10% ของประชากรทั้งหมด รัฐจึงต้องทำหน้าที่ดึงคนไทยขึ้นมา จากโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำ และจนต่อเนื่อง

โดยเห็นว่าหากปล่อยปละละเลยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปตัวผมอาจสบาย แต่ลูกหลานผมจะลำบาก ผมกู้ไม่ต้องใช้อะไรค้ำประกัน คนตัวเล็กกู้ได้น้อย สู้รายใหญ่ไม่ได้ ดังนั้นภาครัฐจะต้องเห็นคุณค่า SMEs และต้องทำให้เงินบาทอ่อนลง เพราะถ้าเศรษฐกิจดีคนก็ซื้อสินค้า แต่หากยังปล่อยสถานการณ์ให้เป็นเช่นนี้ ท้ายที่สุดจะเหลือคนเพียง 2 ประเภทคือ คนขายกับคนเสพยา Call center อาชีพใต้ดินเยอะ เพราะคนลำบาก

นอกจากนี้ ยังเห็นว่าสัดส่วน GDP ต่อหัวประชากรไทยตกลงมา ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น คนจนยิ่งจน ประชาชนจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตนเองอยู่รอด พี่น้องประชาชนไม่ผิด แต่นโยบายของประเทศยังผิดทิศผิดทาง

ทั้งนี้ตนเอง มาจากเอกชน เรารู้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นอย่างดี จะถามเรื่องอะไรในสภาอุตสาหกรรม มีคนเก่งๆเยอะ เรารู้ปัญหา รัฐต้องมีงบประมาณ มีนโยบายสนับสนุน ไม่ใช่กำกับดูแล ควบคุมเพียงอย่างเดียว

และจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาพบว่า ภาครัฐขาดการเชื่อมต่อกับภาคเอกชน ทำให้เอกชนไม่กล้ามาเล่นการเมือง แต่ผมไม่กลัวเพราะผมซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ผมไม่ได้เก่งที่สุด แต่มีพรรคพวกเยอะ เด็กรุ่นใหม่เก่งๆไม่กล้าออกหน้า แต่คุณหญิงสุดารัตน์ บอกว่าเปิดกว้างให้ทุกคนมีโอกาส จึงตัดสินใจมาร่วมกันทำงาน

นอกจากนี้ยังเห็นว่า เรื่องเศรษฐกิจ รัฐและเอกชนต้องจับมือกัน เราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราเก่ง เราเชี่ยวชาญ
เช่นด้านเกษตร ต้องมา เพราะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่อง เกษตรกรต้องรวยขึ้น ต้องสนับสนุน ต้องให้เครื่องมือ ต้นทุนต้องต่ำลง ผลผลิตสูงขึ้น
สุดท้ายรัฐบาลต้องใช้เครื่องมือทั้งหมด (เทคโนโลยี นวัตกรรม infrastructure และการสนับสนุนจากรัฐ) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ที่สำคัญต้องใช้คนเก่งๆทำงาน ต้องหยุดความขัดแย้ง หยุดการคอรัปชั่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย มีเป้าหมายและอุดมการณ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน
และผู้นำพรรคอย่าง คุณหญิงสุดารัตน์ ไม่มีประวัติด่างพลอย คุณหญิงสุดารัตน์มุ่งมั่น ที่จะช่วยคนตัวเล็ก ตามปณิธานของพรรคที่มุ่งสร้างพรรคเพื่อคนตัวเล็ก ถ้าคนตัวเล็กอยู่ได้คนตัวใหญ่ก็อยู่ได้

ที่สำคัญคือคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ให้โอกาสตนเป็นผู้นำทัพ เพื่อมาฟื้นเศรษฐกิจให้ประเทศ จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทั้งหมด เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ ลดรายจ่าย โดยรัฐต้องสนับสนุนให้คนตัวเล็กรวยขึ้น ซึ่งตนเชื่อว่าพรรคนี้จะเป็นพรรคที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต พรรคนี้จะก้าวข้ามความขัดแย้ง เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจไทยให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง