โควิดวันนี้ (16 พ.ค.) ผู้ติดเชื้อใหม่ 5.2 พันราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ลดลงมาก ดับ 40 ราย 

ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,805 ราย เสียชีวิต 40 คน โควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่ 5.2 พันราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK ลดลงมาก

 

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 รวม 5,238 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 5,236 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,155,649 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 3,445 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย หายป่วยสะสม 2,114,273 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,805 ราย เสียชีวิต 40 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,271 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 17 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 16.4